11 grudnia 2015 r. odbyła się Gminno - Powiatowa Gala Wolontariatu za działalność w roku 2015. Wolontariuszem roku Gminy Pelplin został Jacek Hinz. Organizacją przyjazną wolontariuszom uznano Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie. Firmą przyjazną społeczności lokalnej ogłoszono Swisspor. W ostatniej gminnej kategorii inicjatywą społeczną roku uznano Gzuby z Janiszewa Pichcą i Śpiewają po kociewsku. Z kolei Inicjatywą społeczną roku na terenie całego Powiatu Tczewskiego ogłoszono budowę rodzinnego parku rozrywki NIVEA w Pelplinie.

comments