15 października 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się uroczyste podpisanie porozumień z przedsiębiorcami, którzy biorą udział w programie „Pelplińska Karta Dużej Rodziny”.


     Do programu może przystąpić każda firma działająca na terenie Miasta i Gminy Pelplin (w każdym momencie jego trwania). Firma uczestnicząca w programie udziela rabatów na swoje usługi i produkty, w zamian posługuje się specjalnym oznakowaniem, dzięki czemu zyskuje wizerunek przyjazny rodzinie. Wielkość rabatów, rodzaj ulg, promocji zależy od podmiotu je udzielającego.

2 października 2015 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, dobrze wypełniać obowiązki ucznia. Ponadto swoją nauką i zachowaniem zobowiązali się sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom. Uroczystość przebiegła pod hasłem "WITAJCIE W KRAINIE WIEDZY".

23 listopada 2015 r. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Podczas obrad radni podjęli decyzję w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin - Patryk Demski, poinformował radnych o toczących się rozmowach w sprawie przejęcia przez miasto terenów po byłej Cukrowni Pelplin.

20 listopada 2015 r. z roboczą wizytą gościł w Pelplinie Prezes Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz.