Od dziś 2 marca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin przyjmowane są wnioski o nowe dowody osobiste, które od tej pory będą znaczący różniły się od dotychczasowego dokumentu tożsamości. Znikną m.in. pola z adresem zameldowania, kolorem oczu czy skanem podpisu. Dzięki Systemowi Rejestrów Państwowych wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie na terenie kraju.

Jak podaje portalsmorzadowy.pl, kto złoży wniosek o dowód osobisty po 1 marca, otrzyma dokument w nowej szacie graficznej i nowymi zabezpieczeniami. Nie oznacza to jednak, że stare dokumenty tracą ważność.

Nowy dowód osobisty nie ma adresu zameldowania, rysopisu i skanu własnoręcznego podpisu – mówi portalowisamorzadowemu.pl Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. – W dowodzie jest natomiast większe zdjęcie – takie samo, jak w paszporcie, oraz jest informacja o obywatelstwie polskim. Nie zmienią się natomiast wymiary dowodu osobistego.

Wzór nowego dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydawany jest za darmo i na 10 lat (w tym wypadku - bez zmian). Wniosek o wydanie dowodu osobistego, będzie miał znacznie mniej rubryk do wypełnienia. Po złożeniu formularza będziemy oczekiwać na dokument 30 dni (termin ustawowy).

Ważna zmiana odnosi się także do miejsca składania wniosku o wydanie dokumentu. Dotychczas można to było zrobić wyłącznie we własnej gminie. Teraz można to zrobić w każdej gminie na terenie Polski. Jest to możliwe dzięki uruchomionemu Systemowi Rejestrów Państwowych (SRP). Dzięki SRP również akt urodzenia, ślubu czy zgony będzie można odebrać w dowolnym urzędzie.

30 kwietnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Przedstawiamy pełną relację z części poświęconej interpelacjom i zapytaniom radnych.

30 kwietnia 2014 r. około godziny 6:30 na obwodnicy Pelplina (wysokość skrzyżowania z ul. Podgórną) miał miejsce wypadek samochodowy, w którym zderzyły się bus i samochód osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 14 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. W akcji ratunkowej brały udział śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz kilka zastępów Straży Pożarnej.

28 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00 w Ośrodku Kultury w Pelplinie, gimnazjaliści z ZKiW nr 1 w Pelplinie wystawili spektakl na podstawie dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera".

30 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00 w Sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (Plac Grunwaldzki 4) odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, zatwierdzenie porządku obrad sesji, przyjęcie protokołu ostatniej sesji)
  2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
  3. Ocena realizacji uchwały Nr XXXV/395/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego za rok 2014 (dyskusja, podjęcie uchwały).
  4. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji programów rozwojowych wynikających z uchwały w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pelplin” (dyskusja).
  5. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pelplin w roku 2014 (dyskusja).
  6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do reprezentowania Rady Miejskiej w Pelplinie (dyskusja, podjęcie uchwały).
  7. Interpelacje i zapytania.