Rozmowa z Sławomirem Świerzyńskim (liderem zespołu Bayer Full), przeprowadzona 6 czerwca 2015 r. podczas Dni Pelplina.

4 czerwca 2015 r. Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna przewodniczył pelplińskiej uroczystości Bożego Ciała.

2 czerwca 2015 r. rozpoczął się w Pelplinie XX Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba.

28 lipca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Pelplińskim odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy „ELBUD” Warszawa, która realizuje inwestycję „Budowa stacji 400(200)/110 kV Pelplin” na terenie sołectwa Ropuchy. Urzędnicy z pelplińskiego magistratu wraz z reprezentantem wykonawcy omówili harmonogram zaplanowanych prac, a także korzyści infrastrukturalne, które wiążą się z budową stacji oraz odnieśli się do potencjalnych zagrożeń zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców.

28 lipca 2015 r. w godzinach rannych miało miejsce zdarzenie drogowe przy ulicy Starogardzkiej w Pelplinie. Dzięki sprawnej akcji służb mundurowych oraz Energii Operator, skutki wypadku zostały szybko zneutralizowane.

SPROSTOWANIE:

W zdarzeniu poszkodowany został właściciel samochodu marki Audi oraz mienie Energii Operator S.A. - latarnia uliczna (wcześniej podaliśmy informację o sprawcy, którym miał być kierowca Audi). Za błędną informację przepraszamy!