2 lipca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Rajkowach odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządu Gminy i Województwa w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 230. Podczas spotkania współorganizowanego przez posła Jana Kulasa padła deklaracja o przystąpieniu Gminy Pelplin do finansowego wsparcia procesu modernizacji drogi. W pierwszej fazie procesu będzie ono polegało na poniesieniu części kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej (roboty planistyczne zaplanowano na lata 2015-2016).

Podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pelplinie (29 czerwca 2015 r.) wręczono nagrody za konkurs plastyczny z okazji 25-lecia samorządności w Gminie Pelplin.

29 czerwca 2015 r. podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pelplinie radni przegłosowali wprowadzenie podwyżek z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

     Już wkrótce za odpady niesegregowane będziemy płacić 27 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość (dotychczas 20 zł), natomiast za odpady segregowane opłata wyniesie 15 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość (dotychczas 13 zł). Ponadto zlikwidowana zostanie ulga dotycząca mieszkańców którzy nie ukończyli 18 roku życia (opłata wynosiła w takim przypadku 9 zł miesięcznie za osobę). W jej miejsce wprowadzona zostanie 40% ulga za wywóz śmieci dla mieszkańców legitymujących się kartą dużej rodziny. Więcej informacji w materiale filmowym.

W nocy z 2 na 3 lipca 2015 r. na kładkę nad Wierzycą, zlokalizowaną pomiędzy ogródkami działkowymi, a ul. Gen. Maczka i ul. Kościuszki w Pelplinie, przewróciło się drzewo.

fot. UMiG w Pelplinie

     Uszkodziło ono konstrukcję kładki na tyle mocno, że przechodzenie nią jest teraz bardzo niebezpieczne. Wobec powyższego informujemy, że kładka od dzisiaj została zamknięta do odwołania. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zakazu przechodzenia kładką!

fot. UMiG w Pelplinie

informacja: UMiG w Pelplinie

30 sierpnia 2015 r. w Pelplinie odbył się I Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Stanisława Rąbały pod nazwą „Summers Wierzyca Cup 2015″.