3 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę dotychczasowego Dyrektora Szkoły Bogdana Wiśniewskiego. Jednocześnie obowiązki nowego Dyrektora Szkoły przejął Krzysztof Ruczyński.

comments