Podczas obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pelplinie radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym im. Żołnierzy Wyklętych. Rondo zlokalizowane jest bezpośrednio za przejazdem kolejowym w Pelplinie.

fot. maps.google.pl     Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Beata Kwiatkowska zastanawiała się nad zasadnością nadania rondu nazwy Żołnierzy Wyklętych - Nikomu to w zasadzie nie przeszkadza, ale czy nie ma w Pelplinie osób nam bliższych?

     W Klubie Razem Dobrą Stronę też były dyskusje na temat tego, że mamy już rondo męczenników Pelplina, które upamiętnia zacnych ludzi. W czasie dyskusji pojawiła się wśród nas idea, abyśmy stworzyli pewien mechanizm nadawania imion ulicom, placom, skwerom. Jest sugestia, aby stworzyć niejako bank osób do upamiętnienia. Powinniśmy zacząć od tych, którzy tu kiedyś mieszkali, którzy się zasłużyli, którzy coś wnieśli w jej rozwój. Mieszkańcy mieliby dostęp do takiej informacji. Nie wiem czy można tak powiedzieć, ale taka „zamrażarka” mogłaby trwać rok, albo kilka miesięcy. Byłby czas, aby przyjrzeć się takim postaciom. I gdyby pojawiła się potrzeba nadania imienia, można by wtedy sięgnąć do tego już sprawdzonego zasobu. Będzie wtedy minimalna szansa, że doszłoby do zgrzytu, kiedy osoba niekoniecznie godna, zostałaby w jakiś sposób upamiętniona. – w ten sposób zabrał głos w dyskusji Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Mariusz Śledź.

     Następnie w trakcie obrad pojawił się głos, że rondo miało nosić w pierwszym zamierzeniu imię Cukrowników Pelplińskich. Z uwagi na działalność zlokalizowanej w tej samej części miasta fabryki kwasu cytrynowego odstąpiono od tego pomysłu.

djembed


     W pierwszym zamierzeniu, słuchając sugestii mieszkańców, miało to być rondo Cukrowników Pelplińskich. Powstała jednak drobna konfuzja spowodowana tym, że byli pracownicy fabryki kwasu cytrynowego chcieliby być też upamiętnieni. Z racji gramatycznych byłoby to wówczas trudne do nazwania. Nie chciałem też powodować, aby rondo stało się elementem do podziału pomiędzy byłymi pracownikami – powiedział Burmistrz Patryk Demski.

     Jak zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Pelplina 9 kwietnia nastąpi uroczyste odsłonięcie ronda. Odsłonięty zostanie obelisk z wygrawerowanym cytatem dotyczącym Żołnierzy Wyklętych oraz powstanie metalowy krzyż, którym posługiwali się Żołnierze Wyklęci.

     Ostatecznie uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny.

comments