29 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyły się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej.

     Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin Patrykowi Demskiemu za wykonanie budżetu w 2015 roku.

djembed


    Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Pelplinie radni przyjęli uchwałę w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Ostatnim punktem sesji były interpelacje, podczas których były prezes Pelkomu Wojciech Szambowski, podziękował radnym za wieloletnią współpracę w samorządzie pelplińskim.

djembed

comments