Od 15 lipca 2016 r. dzięki Poczcie Polskiej mieszkańcy Pelplina na terenie placówki pocztowej, a także w obrębie budynku mogą korzystać z darmowego internetu WiFi.

djembed


     Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierzem Smolińskim oraz Panem Pawłem Skoworotko z Poczty Polskiej S.A. dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, tym samym oficjalnie oddano do dyspozycji mieszkańców zmodernizowany skwer, w rejonie którego można korzystać z darmowego internetu WiFi.

comments