9 września 2016 r. na terenie dawnego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przekazaniu środków z Unii Europejskiej na renowację i udostępnienie nowych powierzchni do zwiedzania w Bazylice Katedralnej i terenach przyległych do Bazyliki.

djembed

comments