W ramach konsultacji społecznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaplanowano 12 konferencji w całej Polsce. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane na tak dużą skalę.

     Na podstawie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w lipcu powstał projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sierpień i wrzesień to czas na poddanie go szerokim konsultacjom społecznym. W październiku finalna wersja dokumentu trafi pod obrady Rady Ministrów.

     29 września 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się Konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego i Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Piotra Żubera.

djembed

comments