Prace nad modernizacją ulicy Słowackiego oraz dróg na Osiedlu Pólko rozpoczęły się na dobre. Z kolei od kilku tygodni dzieci z Pelplina mogą cieszyć się z nowego placu zabaw Nivea. Rozmawialiśmy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Patrykiem Demskim o pracach dotychczas wykonanych oraz o tym co jeszcze przed nami. Zgodnie z założeniami władz gminnych rozrośnie się sieć monitoringu w ciągu ulicy Starogardzkiej, która w przypadku pozyskania środków zewnętrznych (razem z Placem Wolności) poddana zostanie robotom budowlanym. Ponadto powstaną nowe trasy rowerowe, chodniki, łącznik od Osiedla Pólko z obwodnicą (obecnie łącznikiem jest droga polna). Więcej szczegółów w materiale filmowym.

djembed

comments