9 września 2016 r. podpisano z Waldemarem Tymoszewskim (firma TYMBUD z Pruszcza Gdańskiego) umowę na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. O komentarz poprosiliśmy Dyrektor placówki Lucynę Bielińską.

djembed

comments