21 października 2016 r. odbyła się II Gala Edukacyjna w Pelplinie. Podczas uroczystości wręczono nominacje dla dyrektorów szkół, awanse dla nauczycieli oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów.

djembed


     Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wręczył 60 stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej oraz sportowej. Ponadto wyróżnieni zostali nauczyciele gminnych szkół w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego oraz przyznaniem nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

     Nagrodzonym pedagogom oraz uczniom życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia ze swojej działalności! 

comments