Prokuratura w Tczewie zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie opłat pobieranych za parkowanie w soboty. 

     Kilka miesięcy temu Zastępca Burmistrza Dariusz Górski zwracał uwagę, że "stawka została skalkulowana (…) aby nie przynosiła dochodu, dlatego że zgodnie z regułami funduszy europejskich nie możemy (gmina – przyp. red) czerpać z tego korzyści. Jest to tak skalkulowane, żeby pokrywało koszty funkcjonowania parkometru. Liczymy na to, że miesięcznie będzie wpływać około 500 zł." Niskie opłaty, miały być zgodne z zasadami przyznania funduszy europejskich, a ponadto (lub przede wszystkim) płatne parkowanie miało wymusić rotację na parkingu w dzień targowy.

     Pelplin nie jest jedynym miastem, któremu przygląda się prokuratura. W podobnej sprawie, wszczęto działania wobec samorządów ze Stegny, Krynicy Morskiej, Kosakowa oraz Helu. Z kolei w przypadku sopockiej uchwały dotyczącej płatnego parkowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, już teraz uznał ją za nieważną (w zakresie parkowania w soboty). Władze nadmorskiego miasta tłumaczyły pobieranie opłat w sobotę koniecznością wymuszenia rotacji wśród osób parkujących. Przyczyna wprowadzenia opłat była zatem taka sama jak w Pelplinie - niedostateczna ilość miejsc, wobec zbyt dużej ilości kierowców chcących zaparkować swój pojazd. Dlatego można zastanawiać się czy pelplińska uchwała podzieli los sopockiej?

     Jako podstawę do swoich działań śledczy wskazują na ustawę o drogach publicznych, z której wynika, że opłatę za parkowanie wolno pobierać tylko w dni robocze. 

comments