15 października 2016 r. w Katedrze Pelplińskiej, o godz. 10:00 Mszą świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Śmigla, rozpoczął się Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci. Po mszy na uczestników kongresu czekało wiele misyjnych atrakcji i wrażeń.

djembed


     W Aula Magna odbyło się spotkanie z gościem specjalnym o. Kazimierzem Szymczychą SVD – sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. misji. Następnie w scence misyjnej pt.: „Ochrzczony znaczy posłany” zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół im. Męczenników Marszu śmierci Kl Stutthof w Garczegorzu, a całość uświetniał Klerycki Zespół Muzyczny „CIS”, działający przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

     Po obiedzie w sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ul. Sambora 5a w Pelplinie rozpoczął się Festyn Misyjny. Na uczestników festynu czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie, stanowiska misyjne, gdzie zakupić będzie można było misyjne pamiątki, świeżo wypiekane babeczki z misyjnym cytatem, misyjne rękodzieła wykonane przez małych misjonarzy naszej diecezji oraz gry i puzzle religijne. 

tekst: www.pelplin.pl

Podczas obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 3 października 2016 r. radni jednogłośnie przyjęli Informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przesłane do niej sprawozdanie.

djembed


     Prognozowane dochody ogółem w wysokości ponad 58 mln zł zostały wykonane w ponad 51% planu. Dochody bieżące zrealizowano w ponad 53% planu. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski zwrócił uwagę na rolę jaką odgrywa w procesie realizacji dochodów bieżących rządowy program 500+. „Trwa spłata wobec gminy zobowiązań długoterminowych. Obecnie dużo łatwiej jest nam windykować część należności, szczególnie wśród rodzin gdzie wystąpił dodatkowy przyrost pieniędzy. Przeprowadzamy także dwie duże operacje związane z odzyskaniem należności od osób prawnych zalegających z podatkiem od nieruchomości” - podkreślił Burmistrz Patryk Demski.

     Jedynie dochody majątkowe zrealizowano w 16% planu. „Jest to spowodowane tym, że zaplanowaliśmy dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego na poziomie prawie 1,5 mln złotych. W pierwszym półroczu udało nam się wypracować tylko 25% dochodów z planowanych sprzedaży (…) Mam nadzieję, że do przetargu ogłoszonego na 26 października zgłoszą się osoby chętne i dochody ze sprzedaży mienia zrealizujemy chociaż na poziomie 75%” - wyjaśniła Skarbnik Gminy Pelplin Justyna Lewandowska.

     Wydatki zaplanowano na kwotę ponad 56 mln zł i wykonano w 48% założeń. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 52% planu. Z kolei wydatki majątkowe na poziomie 9%. Skarbnik Gminy Pelplin wyjaśniła, że „Jest to spowodowane tym, że większość inwestycji realizowane jest w okresie letnim i płatność za te inwestycje nastąpi dopiero w trzecim i czwartym kwartale 2016 r. Wydatki inwestycyjne są zaplanowana na poziomie ponad 5 mln złotych i myślę że prawie w 100% zostaną one zrealizowane”.

     Co ważne, pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową 2,5 mln złotych, dzięki wypracowaniu większych dochodów niż wydatków. Burmistrz Patryk Demski zwrócił uwagę, że gmina nie wydatkuje więcej niż ma zaplanowane w budżecie.

     Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą ponad 18,5 mln zł (stanowią 32% planowanych na rok bieżący dochodów). Dodatkowo na naszej Gminie ciąży umowa poręczenia na rzecz gminnej spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 400 tys. złotych (zobowiązanie będzie trwać do 2038 r.).

12 października 2016 r. w całej Polsce podpisano 17 listów intencyjnych między spółką realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus (BGK Nieruchomości) a jednostkami samorządu terytorialnego. W gronie pionierów programu znalazł się Pelplin. To właśnie w naszym mieście istnieje realna szansa na to, aby w niedalekiej przyszłości powstały pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu.

     List intencyjny podpisano w Refektarzu Dawnego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie. Z ramienia miasta dokument podpisał Burmistrz Patryk Demski, natomiast ze spółki realizującej pilotaż programu obecny był Doradca Zarządu BGK Nieruchomości Jacek Bielecki. W uroczystości udział wziął ponadto wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. 

     Stosowne dokumenty podpisano się także w Białej Podlaskiej, Chorzowie, Dębicy, Gliwicach, Katowicach, Kobyłce, Nowej Dębie, Poznaniu, Radomiu, Skawinie, Stalowej Woli, Starogardzie Gdańskim, Trzebini, Tychach, Wałbrzychu i Wrześni.

djembed


     Mieszkania, które powstaną na zadeklarowanych przez naszą Gminę terenach, będą charakteryzować się relatywnie niskimi czynszami, a także dostępnością dla rodzin, które nie są w stanie otrzymać kredytu bankowego na zakup własnego "m". W perspektywie wieloletniej za opłacanie czynszu rodziny będą mogły starać się o wykup mieszkania otrzymanego w ramach programu Mieszkanie+.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin. Do sprzedaży wystawiono siedem działek o powierzchni 0,0414 ha (przy ul. Kochanowskiego w Pelplinie) oraz jedną o powierzchni 0,0531 ha (przy ul. Reja w Pelplinie). 

djembed


     Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu w terminie do dnia 22 października br., na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie. Termin przetargu ustalono na 26 października 2016 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4, I piętro Sala Kominkowa.

     Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są >> tutaj <<

9 września 2016 r. podpisano z Waldemarem Tymoszewskim (firma TYMBUD z Pruszcza Gdańskiego) umowę na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. O komentarz poprosiliśmy Dyrektor placówki Lucynę Bielińską.

djembed