21 października 2016 r. odbyła się II Gala Edukacyjna w Pelplinie. Podczas uroczystości wręczono nominacje dla dyrektorów szkół, awanse dla nauczycieli oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów.

djembed


     Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wręczył 60 stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej oraz sportowej. Ponadto wyróżnieni zostali nauczyciele gminnych szkół w związku z nadaniem stopnia awansu zawodowego oraz przyznaniem nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

     Nagrodzonym pedagogom oraz uczniom życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia ze swojej działalności! 

To prawdopodobnie najbardziej efektowna i trzymająca w napięciu filmowa odsłona przygód profesora Langdona (w tej roli świetny Tom Hanks).

djembed


     Światowej sławy specjalista w dziedzinie symboliki śladami poematu Dantego usiłuje rozwikłać zagadkę symbolu, który znajduje w marynarce, kiedy budzi się – pogrążony w amnezji – w jednym z włoskich szpitali. Będzie to najtrudniejsze zadanie w karierze Langdona, na którego zewsząd czeka niebezpieczeństwo.

     Więcej na temat repertuaru >> tutaj <<

Koncerty Czwartkowe w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie to wydarzenie, które na stałe wpisało się w krajobraz wydarzeń kulturalnych w Mieście i Gminie Pelplin.

djembed


     20 października 2016 r. odbył się pierwszy koncert w sezonie 2016/2017. Przed zgromadzoną publicznością podczas koncertu inaugurującego wystąpił "Glass Duo" - Szklana Harfa.

     Kolejny Koncert Czwartkowy odbędzie się 10 listopada 2016 r. Usłyszymy wówczas muzykę polską w wykonaniu Jacka Szymańskiego (tenor) i Katarzyny Olszewskiej (fortepian, pozytyw).

     W imieniu organizatorów już dziś serdecznie zapraszamy na koncert. Wstęp wolny!

20 października 2016 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie odbyła się uroczystość przecięcia wstęgi przy nowym żłobku Kostek. Placówka swoją działalność rozpocznie prawdopodobnie 2 października 2016 r., jednak władze miasta już dziś zachęcają rodziców najmłodszych mieszkańców do zgłoszenia swoich pociech do drugiego żłobka w Pelplinie (liczba miejsc ograniczona).

djembed


     Półtora roku temu został złożony wniosek do programu Urzędu Wojewódzkiego pod nazwą „Maluch”. Żłobek to kontynuacja tej polityki, dawania szansy pracy osobom, które nie mają możliwości zostawienia dziecka z opiekunką czy dziadkami. „Kostek” jest drugą tego typu placówką w mieście.

     W pierwszej kolejności do Żłobka będą przyjmowane dzieci:

1) mające rodzeństwo w żłobku,
2) z rodzin zastępczych,
3) rodziców ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności,
4) rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
5) rodzica samotnie wychowującego dziecko,
6) rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej,
7) wielodzietność.

     Przed oddaniem dziecka do Żłobka konieczne jest przedłożenie przez rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

     Przy zgłaszaniu do Żłobka dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni dostarczyć:

1) orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka,
2) zaświadczenia lekarza specjalisty określające stan zdrowia dziecka.

     Informacje na temat Żłobka można uzyskać pod numerem tel. (58) 536 15 69.

tekst >> www.pelplin.pl <<

Koncerty Czwartkowe w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie to wydarzenie, które na stałe wpisało się w krajobraz wydarzeń kulturalnych w mieście i gminie Pelplin. Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie koncertów – pierwszy koncert w czwartek (20 października 2016 r.), wyjątkowo o godz. 15:00 (wszystkie pozostałe koncerty odbędą się tradycyjnie o godzinie 19.30).