29 grudnia 2016 roku w Pelplinie podczas XXX Sesji Rady Miasta uchwalono budżet Gminy Pelplin na 2017 rok. Planowane dochody (67 mln) oraz przychody (5 mln) dają łącznie 72.260.000,00 zł. Z kolei wydatki (blisko 70 mln zł) oraz spłata kredytów (ponad 2 mln zł) dają łącznie 72.260.000,00 zł.

djembed


     Dochody majątkowe planowane są w 2017 r. na blisko 8 mln zł (dla porównania w 2014 wyniosły 1,5 mln zł). Dochody z tytułu podatków i opłat mają w 2017 r. wynieść ok. 15 mln zł (w 2014 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie blisko 12 mln zł). Wydatki bieżące na oświatę wyniosą 19,7 mln zł (w 2014 r. było to 20,5 mln).

     Planowane inwestycje w 2017 to:
- Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie i Bielawki.
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie od ronda im. Chopina do ronda im. Żołnierzy Wyklętych
- Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z uchwałą "Program budowy i modernizacji dróg gminnych"
- Dokumentacja budowy węzła transportowego przy PKP w Pelplinie
- Wykup nieruchomości i gruntów
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin
- Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby miejskiej biblioteki
- Modernizacja budynku UMiG Pelplin
- Zakup urządzeń i programów dla UMiG Pelplin
- Dotacja na zakup samochody dla OSP Pelplin
- Dotacja na zakup rozpieracza słupkowego dla OSP Wielki Garc
- Rozbudowa monitoringu w Gminie Pelplin
- Rozbudowa hali przy ZKiW nr 1 w Pelplinie
- Budowa sali sportowej przy ZKiW w Kulicach - dokumentacja
- Pomoc finansowa dla Szpitali Tczewskich
- Zakup serwera komputerowego dla MOPS w Pelplinie
- Pelkom - dopłata dla projektu modernizacji oczyszczalni ścieków
- Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego 
- siłownie plenerowe w Gręblinie, Janiszewie, Małych Walichnowach
- Zakup placu zabaw w Rajkowach
- inne

     Przedstawienie projektu uchwały na filmie następuje od 1 godziny 6 minuty 8 sekundy, głosowanie od 1 godziny 13 minuty 9 sekundy.

Koniec grudnia to dobry czas, aby podsumować minione wydarzenia. Dla widzów TV Pelplin przygotowaliśmy 30 najważniejszych relacji filmowych, zrealizowanych na terenie Miasta i Gminy Pelplin w 2016 roku.

djembed

Podczas międzyplanetarnej podróży kosmicznej do nowego domu, na nową planetę, dwoje pasażerów – wskutek niezrozumiałych, tajemniczych okoliczności – budzi się z hibernacji dziewięćdziesiąt lat za wcześnie. Jim (Chris Pratt) i Aurora (Jennifer Lawrence) zakochują się w sobie, wiedzą, że spędzą na pokładzie resztę życia. Szybko odkrywają, że statek kosmiczny znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a życie pasażerów zależy tylko od nich... Powoli dowiadują się także, dlaczego ich wybudzenie nie było przypadkowe.

djembed


     Więcej na temat repertuaru >> tutaj <<

Od czerwca do połowy grudnia 2016 roku w gminie Pelplin realizowany był projekt pod nazwą "Historyczny Pelplin". Projekt zakładał zebranie i upowszechnienie materiałów dotyczących historii miasta i gminy Pelplin. W ramach projektu wykonano stronę internetową, tzw. Wirtualne Muzeum Pelplina pod adresem www.historyczny.pelplin.pl. Na stronie zamieszczono zdjęcia, kroniki, mapy, różne dokumenty z opisami. Strona jest sukcesywnie uzupełniana, w zależności od zdobytych materiałów.  Ponadto na Facebooku utworzono Fan Page projektu pod nazwą Historyczny Pelplin.

     Kadra projektu digitalizowała stare, bardzo cenne, lokalne kroniki, w tym kronikę Szkoły Muzycznej, która zawiera szerokie informacje o życiu kulturalnym w mieście od czasów powojennych, kroniki szkół nr 1 i nr 2 w Pelplinie oraz kronikę Związku Harcerstwa działającego w Pelplinie.

     Poszukiwanie materiałów archiwalnych dot. Pelplina odbywało się w archiwach i bibliotekach w Polsce, głównie na Pomorzu, a także w Berlinie. Pozyskane przez pracownika naukowego dokumenty ukazują różnorodność przemian kulturowo-obyczajowych jakie zachodziły w Pelplinie na przestrzeni kilku wieków. Mnogość materiału archiwalnego ukazuje jak zmieniało się życie mieszkańców Pelplina w ciągu kilku stuleci. Wiele odnalezionych dokumentów wytworzonych przez Zakon Cystersów w Pelplinie, instytucje kościelne oraz władze zostało przetłumaczonych z języka łacińskiego i języka niemieckiego na język polski.

     W szkołach gminy Pelplin przeprowadzono tzw. żywe lekcje historii, na których dr Krzysztof Halicki zaprezentował zebrane materiały archiwalne (dokumenty, fotografie, pocztówki). Szczególnie młodzież zainteresowały licznie zachowane do naszych czasów fotografie, które ukazują jak na przestrzeni XIX i XX wieku zmieniało się oblicze Pelplina, jako wioski, a później miasta. Prezentowane fotografie stanowią historyczny pomost pomiędzy dzisiejszym Pelplinem, a miastem sprzed kilkudziesięciu lat. Wspomniane zdjęcia dokumentują również Pelplin, którego już nie ma, bowiem ukazują budynki, które na zawsze zniknęły z panoramy miasta.

     Dokonano m.in. tłumaczenia fragmentów pracy Ks. Romualda Frydrychowicza "Geschichte der Cistercienserabteil Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler, Pelplin 1907 r. Przetłumaczone fragmenty dotyczą miejscowości położonych na terenie obecnej Gminy Pelplin w okresie zaboru pruskiego. Opracowanie wnosi istotny wkład do poznania i spopularyzowania dziejów Gminy Pelplin.

     Prowadzona była akcja pozyskiwania starych zdjęć i innych dokumentów od mieszkańców gminy. W domach mieszkańców Pelplina i okolicznych wiosek znajduje się sporo zdjęć i dokumentów archiwalnych, które opowiadają o pracy w dawnych zakładach, o uroczystościach, zabawach, zawodach sportowych, itd. W ramach projektu udało się zeskanować zebrane materiały i zamieścić je Wirtualnym Muzeum Pelplina. Dziękujemy za wszystkie przekazane materiały, a jednocześnie informujemy, że wciąż takie przyjmujemy.

     Jesteśmy przekonani, że upowszechnienie wielu archiwalnych zasobów przybliży historię Pelplina i przyczyni się do budowania tożsamości naszej "Małej Ojczyzny".

     Zaplanowano przygotowanie publikacji książkowej w oparciu o zebrane materiały historyczne.

     Zachęcamy do odwiedzania strony www.historyczny.pelplin.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin na noworoczny pokaz fajerwerków. Po raz drugi w historii Pelplina, 1 stycznia 2017 roku o godzinie 18.00 na Targowisku Miejskim im. Bolesława Knasta wspólnie z mieszkańcami hucznie a zarazem uroczyście przywitamy Nowy Rok 2017 r.

     Dlaczego 1 stycznie 2017 r., nie zaś 31 grudnia 2016 r.? Otóż zmiana ta pozwoli na uczestnictwo w tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanych, a co najważniejsze – również dzieciom.

     Tak więc, do zobaczenia w Nowym Roku!

tekst pelplin.pl