Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet w Lignowach Szlacheckich przy współpracy z partnerami, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, zorganizowali VIII Powiatowy Przegląd „Stół Bożonarodzeniowy na Kociewiu”, który odbył się 10 grudnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.

djembed


     W Przeglądzie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z Powiatu tczewskiego. Przegląd miał charakter edukacyjny, a jego celem była ochrona dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Kociewia, pobudzenie aktywności społeczeństwa wiejskiego w zakresie kultywowania tradycyjnej kuchni i obyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, integracja społeczności lokalnej, wymiana doświadczeń oraz promocja folkloru Kociewia.

comments