Od czerwca do połowy grudnia 2016 roku w gminie Pelplin realizowany był projekt pod nazwą "Historyczny Pelplin". Projekt zakładał zebranie i upowszechnienie materiałów dotyczących historii miasta i gminy Pelplin. W ramach projektu wykonano stronę internetową, tzw. Wirtualne Muzeum Pelplina pod adresem www.historyczny.pelplin.pl. Na stronie zamieszczono zdjęcia, kroniki, mapy, różne dokumenty z opisami. Strona jest sukcesywnie uzupełniana, w zależności od zdobytych materiałów.  Ponadto na Facebooku utworzono Fan Page projektu pod nazwą Historyczny Pelplin.

     Kadra projektu digitalizowała stare, bardzo cenne, lokalne kroniki, w tym kronikę Szkoły Muzycznej, która zawiera szerokie informacje o życiu kulturalnym w mieście od czasów powojennych, kroniki szkół nr 1 i nr 2 w Pelplinie oraz kronikę Związku Harcerstwa działającego w Pelplinie.

     Poszukiwanie materiałów archiwalnych dot. Pelplina odbywało się w archiwach i bibliotekach w Polsce, głównie na Pomorzu, a także w Berlinie. Pozyskane przez pracownika naukowego dokumenty ukazują różnorodność przemian kulturowo-obyczajowych jakie zachodziły w Pelplinie na przestrzeni kilku wieków. Mnogość materiału archiwalnego ukazuje jak zmieniało się życie mieszkańców Pelplina w ciągu kilku stuleci. Wiele odnalezionych dokumentów wytworzonych przez Zakon Cystersów w Pelplinie, instytucje kościelne oraz władze zostało przetłumaczonych z języka łacińskiego i języka niemieckiego na język polski.

     W szkołach gminy Pelplin przeprowadzono tzw. żywe lekcje historii, na których dr Krzysztof Halicki zaprezentował zebrane materiały archiwalne (dokumenty, fotografie, pocztówki). Szczególnie młodzież zainteresowały licznie zachowane do naszych czasów fotografie, które ukazują jak na przestrzeni XIX i XX wieku zmieniało się oblicze Pelplina, jako wioski, a później miasta. Prezentowane fotografie stanowią historyczny pomost pomiędzy dzisiejszym Pelplinem, a miastem sprzed kilkudziesięciu lat. Wspomniane zdjęcia dokumentują również Pelplin, którego już nie ma, bowiem ukazują budynki, które na zawsze zniknęły z panoramy miasta.

     Dokonano m.in. tłumaczenia fragmentów pracy Ks. Romualda Frydrychowicza "Geschichte der Cistercienserabteil Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler, Pelplin 1907 r. Przetłumaczone fragmenty dotyczą miejscowości położonych na terenie obecnej Gminy Pelplin w okresie zaboru pruskiego. Opracowanie wnosi istotny wkład do poznania i spopularyzowania dziejów Gminy Pelplin.

     Prowadzona była akcja pozyskiwania starych zdjęć i innych dokumentów od mieszkańców gminy. W domach mieszkańców Pelplina i okolicznych wiosek znajduje się sporo zdjęć i dokumentów archiwalnych, które opowiadają o pracy w dawnych zakładach, o uroczystościach, zabawach, zawodach sportowych, itd. W ramach projektu udało się zeskanować zebrane materiały i zamieścić je Wirtualnym Muzeum Pelplina. Dziękujemy za wszystkie przekazane materiały, a jednocześnie informujemy, że wciąż takie przyjmujemy.

     Jesteśmy przekonani, że upowszechnienie wielu archiwalnych zasobów przybliży historię Pelplina i przyczyni się do budowania tożsamości naszej "Małej Ojczyzny".

     Zaplanowano przygotowanie publikacji książkowej w oparciu o zebrane materiały historyczne.

     Zachęcamy do odwiedzania strony www.historyczny.pelplin.pl

comments