9 lutego 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się Światowy Dzień Kociewia. Razem na nowo odkrywaliśmy kulturę naszego regionu, tradycyjne tańce, muzykę, język, kuchnię, rękodzieło oraz rzemiosło. Rozstrzygnięto także konkurs „Kociewska Pocztówka”. Dzieci korzystały z warsztatów hafciarstwa, malowania na szkle, płótnie oraz ceramice.

28 marca 2016 r. w Poniedziałek Wielkanocny na Placu NIVEA w Pelplinie odsłonięto największą na Pomorzu pisankę Wielkanocną.

djembed

25 marca 2016 r. w Wielki Piątek odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Górze Jana Pawła II w Pelplinie.

Podczas obrad najbliższej sesji rady Miasta radni podejmą decyzję dotyczącą stworzenia na terenie Pelplina strefy płatnego parkowania. Według zamierzeń obszar podlegający opłatom za parkowanie pojazdów samochodowych ograniczony jest do parkingu przy targowisku miejskim im. Bolesława Knasta przy ul. Wybickiego (działka nr 762/140).

     Konieczność wprowadzenia opłat uzasadnia się brakiem ogólnodostępności parkingu, zwłaszcza w dni handlowe, kiedy targowisko przeżywa oblężenie sprzedawców oraz przede wszystkim mieszkańców. Rozwiązaniem dla powyższej sytuacji jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania, która wyeliminuje wykorzystywanie parkingu, jako miejsca długotrwałego parkowania samochodów. Strefa płatnego parkowania spowoduje, że parking będzie wykorzystywany zgodnie z celem projektu (przebudowa targowiska miejskiego w Pelplinie – przyp. red.), który uzyskał dofinansowanie, a jednocześnie będzie ogólnodostępny – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Czy parkometr na stałe wpisze się w krajobraz pelplińskiego targowiska?     W strefie przewiduje się 2 miejsca postojowe dla inwalidów oraz dla posiadaczy pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych (osoby te będą ponadto zwolnione z opłat). Do korzystania z maksymalnie 30% miejsc będą uprzywilejowani sprzedający na targowisku. Opłaty będą obowiązywały w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-18.00 oraz w soboty od godz. 6.00 do 16.00. W niedziele i święta opłaty nie będą pobierane.

     Wysokość opłat, dokonywanych poprzez zainstalowany parkometr, będzie kształtować się następująco:

  • Za pierwszą godzinę – 1,00 zł,
  • Za drugą godzinę – 0,50 zł (razem 1,50 zł),
  • Za trzecią godzinę – 0,50 zł (razem 2,00 zł),
  • Za każdą kolejną godzinę – 1,00 zł.

     Za brak opłaty postojowej pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50 zł, naliczana przez Straż Miejską lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 24 godzin od jej wystawienia, opłata będzie redukowana do 15 zł).

     Ostateczną decyzję, co do kształtu uchwały radni podejmą podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbędzie się 30 marca 2016 r. o godz. 10.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ks. B. Sychty, ul. Sambora 5.

22 marca 2016 r. wiosenna pogoda umożliwiła zatrzymać piękno Pelplina na ujęciu z lotu ptaka. Zdjęcie idealne na tapetę Twojego komputera! :-)

fot. TV-Pelplin.pl