2 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się prelekcja Piotra Szubarczyka (historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku) - "Żołnierze Wyklęci - klęska zamieniona w zwycięstwo ponad czasem".

W ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 01 marca 2016 r. w Gminie Pelplin zorganizowany został Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem”. Marsz Pamięci odbył się w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

29 kwietnia 2016 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się Rejonowy Konkurs Gwary Kociewskiej. Główny cel, to promocja twórczości, tradycji i dziedzictwa kulturowego Kociewia.

djembed

1 maja 2016 r. o godzinie 15.00 spotkajmy się w świetlicy w Wielkim Garcu. Ksiądz dr Wojciech Jan Gruba (Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu), zaprasza na promocję książki "W duchu wdzięczności za 25 lat kapłańskiej służby w Parafii Wielki Garc (1991-2016)". Następnie ok. godziny 16.30 na boisku wiejskim odbędzie się piknik rodzinny. Serdecznie zapraszamy!

djembed

25 kwietnia 2016 r. odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

     W ostatniej części obrad, jako pierwszy głos zabrał Mariusz Śledź. Przewodniczący Komisji Oświaty, zwrócił uwagę, że trwają pracę koncepcyjne nad tzw. Trasą Wiślaną (ścieżką rowerową wzdłuż Wisły), która według najnowszych założeń nie ma przebiegać koroną wału, lecz po istniejących drogach. Wzbudziło to niepokój radnego, ponieważ z założenia trasa miała przebiegać wzdłuż brzegów Wisły, od Krakowa do Gdańska. Burmistrz Patryk Demski stwierdził, że ze względu na konieczność połączenia interesów mieszkańców i komfortu turystów trasa przebiegać będzie przez teren Gminy Pelplin, jednak w znacznej części wzdłuż istniejących już szlaków jezdnych. Wynika to z faktu, że włączenie programu trasy wiślanej umożliwi wykonanie szerszego zakresu robót na obecnie eksploatowanych drogach, które bez wsparcia takiego programu najprawdopodobniej nigdy nie byłyby przeprowadzone.

     Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła zapytał Burmistrza o obecny stan prawny nieruchomości położonej przy ulicy Sambora 3, która jest administrowana przez pelpliński Pelkom. Burmistrz stwierdził, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie, jednak duża ilość współwłaścicieli i potencjalnych spadkobierców (częściowo przebywających poza Polską) nie ułatwia sprawy. Rozwiązanie problemu wiąże się z przeprowadzeniem postępowania spadkowego (co byłoby swoistym ukłonem w stronę spadkobierców, jednak nie gwarantowałoby żadnej ochrony na przyszłość dla obecnych lokatorów) albo postępowania o zasiedzenie (rozwiązanie droższe, ponieważ wiąże się z koniecznością wniesienia opłat, jednak docelowo jest ono korzystniejsze dla mieszkańców).

     Podczas interpelacji głos zabrał także radny Powiatu Tczewskiego Józef Wasiuk, który ustosunkował się do słów, które padły podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie (dotyczących m.in. budowy sal gimnastycznych przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie oraz zamówień publicznych).

     Na zakończenie ostatniego punktu obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głos Józefowi Iwanowskiemu (mieszkaniec Pelplina), który wyraził swój stosunek do pomysłu przeprowadzenia referendum w sprawie likwidacji pelplińskiej Straży Miejskiej.

djembed