Już wkrótce mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin wezmą udział w referendum, w którym zdecydują o dalszym losie Straży Miejskiej. Referendum odbędzie się, chociaż wcześniej Rada Miejska odrzuciła wniosek inicjatorów referendum.

     Lokale wyborcze będą czynne 15 maja 2016 r. (od 7.00 do 21.00). Mieszkańcy wypowiedzą się czy są za lub przeciw dalszemu utrzymywaniu urzędowej formacji mundurowej.

     We wrześniu ubiegłego roku Rada Miejska odrzuciła wniosek o referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej. Uznano, że złożony wniosek nie spełnia zapisów ustawy o referendum lokalnym (uznano, że podanie informacji w lokalnych mediach o zamiarze przeprowadzenia referendum, to za mało, ponieważ organizatorzy powinni dopilnować, aby informacja znalazła się w m.in. na tablicach ogłoszeń i w BIP-ie). Inicjatorzy nie godząc się z takim stanowiskiem, zapowiedzieli walkę w Sądzie Administracyjnym, który jak się okazało poparł ich działania. W dalszej kolejności (w październiku 2015 r.) radni podjęli decyzję, że złożą skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

     26 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrzył sprawę pelplińskiego referendum. Wyrok ponownie rozstrzygnął sprawę po myśli inicjatorów referendum.

W związku ze zbliżającą się rocznicą katastrofy Smoleńskiej, Wojewoda Pomorski zwrócił się z prośbą do samorządów z terenu Województwa pomorskiego o włączenie syren alarmowych w dniu 10 kwietnia 2016 r. (dźwięk ciągły w okresie jednej minuty) w celu uczczenia pamięci ofiar katastrofy.

6 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Tadeusza Negowskiego. Orkiestra zaprezentowała nowe utwory, a publiczność jak zawsze dopisała!

djembed

Ostatnim punktem XIX Sesji Rady Miejskiej w Pelplinie z 30 marca 2016 r. były interpelacje i zapytania radnych.

     Pierwsza głos zabrała Maria Pańczyk, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która podziękowała Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za uchwalenie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, co pozwoli na lepszą realizację zadań. Obecnie możliwe będzie utworzenie rady społecznej, której zadaniem będzie pomoc w lepszej identyfikacji problemów społecznych.

     Następnie głos zabrał radny Powiatu Tczewskiego Józef Wasiuk, który rozpoczął wystąpienie od sprawozdania z działalności Powiatu Tczewskiego (m.in. nowym Komendantem Tczewskiej Policji został Dariusz Krasula; uchwalono nowy harmonogram pracy aptek – na terenie naszej gminy apteki w niedzielę w dalszym ciągu nie będą pełnić dyżurów; Starostwo ogłosi przetarg na sprzedaż nieruchomości - w Gniewie, obok Domu Pomocy Społecznej; ubiegać się można o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu dla osób niepełnosprawnych). W dalszej części wystąpienia radny powiatowy odniósł się do dyskusji rozpoczętej podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej. W kwestii śmieci. Kwidzyn codziennie dojeżdża 70 km do Pelplina i z powrotem. Jeśli opłaca się Kwidzynowi, to można w Pelplinie przygotować ofertę na przyszłe lata i samemu zarabiać na gospodarce odpadami. Po drugie, nie wiem jak wygląda sytuacja w pelplińskiej kotłowni. Około 16 lat temu podpisano umowę z Pruszczem Gdańskim, którą byłem zaskoczony, ponieważ oddano co dopiero nową szkolną kotłownię. Byłem wściekły, że podpisano coś takiego, ale niestety dowiedziałem się o tym po podpisaniu umowy. Nie wiem jak będzie wyglądała sytuacja w tym roku, kiedy ta umowa wygaśnie. Czy nie można było w Pelplinie przygotować osoby, które by przejęły działalność kotłowni w Pelplinie? Po trzecie badanie instalacji elektrycznej. Słyszałem, że zajmuje się tym Malbork. Czy my nie mamy w Pelplinie elektryków, którzy mogliby się tymi sprawami zająć? Śmietankę spija Malbork, a dla pelplińskich elektryków zostaje maślanka. Po czwarte catering. Albo pan Burmistrz palił głupa, albo został wpuszczony w kanał, bo obsługiwał w Pelplinie Gniew (…). Odnośnie zarzuconego mi ostatnio głosowania, że głosowałem niezgodnie z jakimiś wytycznymi Gminy Pelplin. Takiego zarzucanego mi przez Burmistrza głosowania nie było. Natomiast wahałem się w czasie głosowania jeśli chodzi o powołanie Spółdzielni Socjalnej. W tej chwili jestem za tą spółdzielnią i głosowałem za, chociaż uważałem, że może ona powielać zadania Pelkomu. Mogłaby się ona zająć gospodarką odpadami, kotłownią, badaniem instalacji elektrycznej, obcinaniem drzew w Pelplinie, gdzie zajmuje się tym obecnie firma zewnętrzna, i innymi sprawami. Podczas głosowania za akcesem finansowanym powiatu do spółdzielni głosowałem za. Dziwię się obecnie, że taka spółdzielnia nie powstała. (…) Jako radny powiatowy głosowałbym za przejęciem Liceum przez Gminę Pelplin, bo powiat traci na tej szkole od 1 do 2 mln zł rocznie. Z kolei jako mieszkaniec Pelplina powinienem głosować przeciw, bo dlaczego Gmina ma dokładać 1-2 miliony złotych do szkoły, którą powinien obsługiwać powiat?

djembed


     Do wypowiedzi ustosunkował się Burmistrz Patryk Demski - Pan radny bierze na siebie odpowiedzialność takiego sposobu uprawiania polityki i formułowania tez. Kilka nieprawd muszę sprostować. Z mównicy należy mówić prawdę, a jeśli się nie wie, to po prostu milczeć. Nie wiem skąd pan to wie, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przynosi 2 mln zł straty, ale jest to nieprawda. Po drugie sprawa związana z cateringiem. Nie wiem dlaczego przypisuje mi pan taki catering. Kiedy zamówiłem jakikolwiek catering z Gniewa? Chodzi chyba o spotkanie Wielkanocne. Ale chcę pana sprostować, że to nie był catering z Gniewa. Wszyscy obecni nosi posiłki dla zebranych osób. Nie widzę w tym nic zdrożnego. Odnośnie elektryka z Pelplina, który nie spił jakiejś śmietany. Chcę panu powiedzieć, że samorząd nie jest od wytwarzania i oferowania komukolwiek śmietany. Są zlecenia, przetargi i z nich wynikają parametry. Nie bardzo widzę miejsce na naszą rolę interwencyjną, która miałaby wskazywać, kto miałby się czymś zajmować, poza zamówieniami publicznymi. Warto pamiętać o prawie obowiązującym w Polsce. Odnośnie śmieci, jeszcze raz informuję, że zamówienia in house dla Pelkomu nie są możliwe. Nie mogę zlecić wywozu śmieci bez przetargu – nawet swojej spółce.  Dlatego zorganizowano przetarg. Startowała nasza firma komunalna i przegrała, bo dała za wysoką cenę.

     Józef Wasiuk dodał, że: Obraca pan kota ogonem. Powiedziałem wyraźnie, że Kwidzyn musi w tej chwili wywozić śmieci, bo był ogłoszony przetarg i Kwidzyn go wygrał. Ja mówiłem o tym, aby pomyśleć na przyszłość, żeby powołać spółdzielnię socjalną, która w końcu wygrałaby przetarg. Taka spółdzielnia miała być powołana.

     Dyskusję kontynuował Burmistrz Patryk Demski - Odnośnie spółdzielni socjalnej. Trwa udzielenie akredytacji Organizacji Wsparcia Organizacji Społecznych. Dlatego nie mogliśmy składać wniosku w sprawie spółdzielni, bo nie mamy akredytacji. Spółdzielnia socjalna, aby powstać musi dostać akredytację. Czy pan uważa, że Gmina powinna ze swoich środków finansować działanie spółdzielni? My uważamy, że nie. Dlatego wspólnie z powiatem ubiegamy się o dofinansowanie.

     W dalszej kolejności Wacław Bruski wypowiedział się na temat dróg gminnych. Chciałby, aby dziury powstałe w drogach gruntowych były remontowane na bieżąco oraz by urzędnicy przeprowadzili audyt stanu dróg na terenie całej gminy Pelplin. Ponadto zaapelował o interwencję w sprawie drogi leżącej w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, położonej w okolicy Bielawek. Burmistrz odpowiedział, że konsekwentnie przeprowadzane są remonty przez równiarkę i jeśli jakiś fragment drogi został pominięty, to należy zgłosić to do urzędu.

     Beata Kwiatkowska zapytała o opuszczony budynek kolejowy w Rożentalu. Chciałaby, aby powstały w nim mieszkania socjalne dla mieszkańców gminy. Burmistrz zwrócił uwagę, że musi sprawdzić stan prawny obowiązujący na wskazanej nieruchomości, ale ze względu na uregulowania prawne, najprawdopodobniej nie podlega ona przekazaniu na rzecz gminy i nie można zorganizować tam mieszkań.

     Odnośnie Elektrowni Północ Burmistrz Demski stwierdził, że zarówno organ pierwszej instancji (starostwo) jak i organ drugiej instancji (wojewoda) utkwili w klinczu prawnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny zawarł w wyroku uchylającym decyzję o pozwoleniu budowlanym katalog czynności, które musi wykonać organ prowadzący postępowanie, aby uznać, że postępowanie nie jest obarczone wadą. Zasadniczym problemem jest prawidłowe określenie katalogu stron prowadzonego postępowania administracyjnego. Burmistrz Patryk Demski zauważa, że w obecnym stanie prawnym realizacja jakichkolwiek nowych dużych inwestycji na terenie kraju stoi pod znakiem zapytania i obawia się, że będą one realizowane wyłącznie na terenach gdzie znajdują się już obecnie zabudowania przemysłowe.

Podczas obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pelplinie radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym im. Żołnierzy Wyklętych. Rondo zlokalizowane jest bezpośrednio za przejazdem kolejowym w Pelplinie.

fot. maps.google.pl     Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Beata Kwiatkowska zastanawiała się nad zasadnością nadania rondu nazwy Żołnierzy Wyklętych - Nikomu to w zasadzie nie przeszkadza, ale czy nie ma w Pelplinie osób nam bliższych?

     W Klubie Razem Dobrą Stronę też były dyskusje na temat tego, że mamy już rondo męczenników Pelplina, które upamiętnia zacnych ludzi. W czasie dyskusji pojawiła się wśród nas idea, abyśmy stworzyli pewien mechanizm nadawania imion ulicom, placom, skwerom. Jest sugestia, aby stworzyć niejako bank osób do upamiętnienia. Powinniśmy zacząć od tych, którzy tu kiedyś mieszkali, którzy się zasłużyli, którzy coś wnieśli w jej rozwój. Mieszkańcy mieliby dostęp do takiej informacji. Nie wiem czy można tak powiedzieć, ale taka „zamrażarka” mogłaby trwać rok, albo kilka miesięcy. Byłby czas, aby przyjrzeć się takim postaciom. I gdyby pojawiła się potrzeba nadania imienia, można by wtedy sięgnąć do tego już sprawdzonego zasobu. Będzie wtedy minimalna szansa, że doszłoby do zgrzytu, kiedy osoba niekoniecznie godna, zostałaby w jakiś sposób upamiętniona. – w ten sposób zabrał głos w dyskusji Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Mariusz Śledź.

     Następnie w trakcie obrad pojawił się głos, że rondo miało nosić w pierwszym zamierzeniu imię Cukrowników Pelplińskich. Z uwagi na działalność zlokalizowanej w tej samej części miasta fabryki kwasu cytrynowego odstąpiono od tego pomysłu.

djembed


     W pierwszym zamierzeniu, słuchając sugestii mieszkańców, miało to być rondo Cukrowników Pelplińskich. Powstała jednak drobna konfuzja spowodowana tym, że byli pracownicy fabryki kwasu cytrynowego chcieliby być też upamiętnieni. Z racji gramatycznych byłoby to wówczas trudne do nazwania. Nie chciałem też powodować, aby rondo stało się elementem do podziału pomiędzy byłymi pracownikami – powiedział Burmistrz Patryk Demski.

     Jak zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Pelplina 9 kwietnia nastąpi uroczyste odsłonięcie ronda. Odsłonięty zostanie obelisk z wygrawerowanym cytatem dotyczącym Żołnierzy Wyklętych oraz powstanie metalowy krzyż, którym posługiwali się Żołnierze Wyklęci.

     Ostatecznie uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny.