Zadaliśmy trzy pytania Marii Pańczyk-Pawlak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie. Dyrektor pelplińskiego MOPS opowiedziała o zmianach, kosztach i potencjalnych zagrożeniach związanych z realizacją programu 500+.


fot. TV-PelplinJak zmieniła się struktura funkcjonowania (zaplecze osobowe i infrastrukturalne) MOPS w związku z realizacją programu 500+? Ilu pracowników zajmuje się obsługą interesantów w tym zakresie?
Maria Pańczyk-Pawlak:
Od 01 kwietnia 2016 r. zmieniła się struktura MOPS. Ośrodek realizuje zadania nie tylko z pomocy społecznej, ale także świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+). Dział świadczeń socjalnych MOPS otrzymał pomieszczenia, w których funkcjonowała wcześniej Rada Miejska. Realizacją programu 500+ zajmują się trzy osoby.

Jaka jest liczba mieszkańców (dzieci) na których pobierane jest świadczenie? Ile w 2016 r. wyniosła kwota wydanych świadczeń w ramach programu? Czy rządowa dotacja na ten cel wpływa do kasy Gminy bez żadnych zastrzeżeń?
M. P.-P.: Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze wynosi 2061. W 2016 r. świadczenia wychowawcze zostały wypłacone w kwocie 8.908.105,00 zł. Rządowa dotacja na świadczenie wychowawcze wpływa bez żadnych zastrzeżeń.

Czy na terenie Gminy Pelplin pojawiały się próby wyłudzenia świadczenia 500+? Jak MOPS przeciwdziała potencjalnym zagrożeniom?
M. P.-P.:
MOPS Pelplin nie odnotował prób wyłudzenia świadczeń wychowawczych. Ewentualne sygnały od lokalnej społeczności są sprawdzane na bieżąco.

comments