6 lutego 2017 r. podczas XXXIII sesji RM w Pelplinie debatowano nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017 – 2022” - jak się okazało był to punkt sporny między Burmistrzem Patrykiem Demskim, a częścią radnych.

     Debata rozpoczęła się od propozycji Burmistrza Pelplina dotyczącej zniesienia tego punktu z obrad sesji. Patryk Demski argumentował, że podczas obrad komisji zbyt pochopnie podjęto decyzje dotyczące przerzucenia pieniędzy na drogi między sołectwami. Spotkamy się na nadzwyczajnej sesji za tydzień (w sprawie programu budowy dróg - przyp red.). Nie umiem obiektywnie powiedzieć czy wszystkie wprowadzone zmiany służą wykonaniu tego programu. Na nowo trzeba będzie go przeanalizować. W dwóch przypadkach realizacje na pewno będą zagrożone - powiedział Patryk Demski.

djembed


     Wniosek Burmistrza został przegłosowany - nie znalazł jednak uznania wśród radnych (za propozycją było 6 radnych, przeciw 9). Przewodniczący rady miejskiej Mirosław Chyła zwrócił uwagę, że wypracowany program rada w każdej chwili będzie można modyfikować.

     Zdaniem Burmistrza kolejność dróg podlegających modernizacjom powinna następować w określonym porządku (po 1. drogi na które pozyskano współfinansowanie, po 2. drogi na których remont zawarto porozumienia z innymi samorządami lub przedsiębiorcami, po 3. ilość osób zamieszkałych przy drodze, po 4. drogi stanowią element dwuwymiarowy np. są lub będą objazdami).

     W wyniku przesunięć zmniejszono ilość środków przeznaczonych w projekcie uchwały na ulice Bukową w Rajkowach (uchwalono kwotę 30 tys. zł) i Topolową w Rajkowach (uchwalono 150 tys. zł), a remont ulicy Kalinowej w Rajkowach przesunięto na drogę w Lignowach Szlacheckich. Burmistrz zwrócił uwagę, że zaplanowane środki na remont ulicy Świerkowej w Pelplinie, mogą okazać się nie wystarczające. Wobec zaistniałych zmian mam wątpliwości czy inwestycje te uda się zrealizować - dodał Patryk Demski.

     Przedstawienie projektu uchwalonej uchwały od 12 minuty 02 sekundy, głosowanie od 15 minuty 53 sekundy (9 głosów za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących).

comments