27 lutego 2017 r. w Kulicach otworzono Dom Senior Wigor (program Senior+), gdzie osoby starsze mogą spędzić czas wolny w sposób aktywny zarówno fizycznie jak i intelektualnie. 

     Marcin Zieleniecki, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedział, że: "Adresujemy wsparcie nie tylko do najmłdoszych mieszkańców (jak to ma miejsce w przypadku programu rodzina 500 plus - przyp. red.), ale też do osób starszych. Chodzi o to, aby zaktywizować te osoby, stworzyć im możliwość aktywnego spędzenia czasu. Wierzę, że ten cel, w przypadku tej placówki zostanie zrealizowany". 

djembed

comments