Obecnie coraz częściej stosuje się rozwiązanie klasyfikacji uczniów do grup lekcyjnych na podstawie ich zdolności oraz preferencji intelektualnych. Takie działanie prowadzi do wykształcenia się systemu klas o jednolitym poziomie zaawansowania intelektualnego uczniów. Czy jest to dobre rozwiązanie?

     W trosce o rozwój edukacji oraz świadomości obywatelskiej młodzieży Gminy Pelplin, promocji kultury słowa, sztuki wypowiedzi oraz umiejętności oratorskich młodego pokolenia dnia 21 marca 2017 o godzinie 8.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie z inicjatywy Konrada Mani oraz przy pomocy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosława Chyły, który objął Debatę swoim patronatem odbyła się pierwsza edycja konkursu „Pelplińska Debata Oksfordzka”, której uczestnikami byli uczniowie pelplińskich szkół gimnazjalnych.

     Młodzi debatujący przedstawili swoje zdanie wobec wyżej zaprezentowanego tematu. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, przygotowaniem oraz kulturą podczas spotkania. Debacie przewodził – zgodnie z tradycją debat oksfordzkich – Marszałek w osobie Konrada Mani. Jego pomocnikiem był Dawid Kotrysiak – członek Klubu Debat Oksfordzkich funkcjonującego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zmaganiom przyglądali się uczniowie pelplińskich szkół, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Pelplina, którzy przybyli na to wydarzenie. Swoją obecnością zaszczycili nas Radni Miasta i Gminy Pelplin, przedstawiciele Urzędu MiG oraz dyrektorzy placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszego miasta. Po skończonej Debacie głos zabrało Jury, które w kilku słowach podsumowało i oceniło debatujących. Ich zdanie miało ułatwić wybór Publiczności, która w drodze tajnego głosowania zadecydowała o wyniku Debaty. Zwycięzcą I „Pelplińskiej Debaty Oksfordzkiej” została drużyna z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Jury wybrało również najlepszego indywidualnego uczestnika, którym został Władysław Liegmanowski z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie. Następna edycja Debaty zaplanowana jest na jesień bieżącego roku.

tekst Konrad Mania

comments