25 kwietnia 2017 r. przypada piąta rocznica śmierci pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

     Bp Jan Bernard Szlaga kierował diecezją pelplińską w latach 1992-2012. Zmarł w 72. roku życia, 49. kapłaństwa i 24. biskupstwa. Hasłem jego biskupiej posługi były słowa „Parare vias Domini” („Przygotować drogi Panu”). Bp Szlaga urodził się 24 maja 1940 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1963 r.; pracował jako wikariusz w Łęgu i Jabłonowie Pomorskim. W 1968 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych.

     W latach 1972-73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Trzy lata później habilitował się na wydziale Teologicznym KUL, po czym w 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Był prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

     W 1988 r. został podniesiony do godności biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego, a 19 marca 1992 r. został mianowany biskupem diecezji chełmińskiej, która 25 marca 1992 r. zmieniła nazwę na pelplińską. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie miał miejsce 24 maja 1992 r.

djembed

18 kwietnia 2017 r. w pelplińskim Ogrodzie Biskupim odbyła się konferencja prasowa dotycząca  realizacji projektu „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”.

     W konferencji udział wzięli m.in.: ks. bp dr Ryszard Kasyna, ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, Burmistrz Pelplina Patryk Demski, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Celem projektu jest udostępnienie diecezjalnego parku odwiedzającym go mieszkańcom, ale i turystom, co obecnie jest dość mocno ograniczone. Łączny koszt zmian wyniesie 20 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę 17 mln 433 tys. 745 zł. 

djembed

14 kwietnia 2017 r., w Wielki Piątek, odbyła się Droga Krzyżowa na Górze Jana Pawła II w Pelplinie. Nabożeństwo prowadził biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna.

djembed

10 kwietnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się spotkanie z historykiem Piotrem Szubarczykiem, pracownikiem Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. W spotkaniu, prelekcji dot. Zbrodni Katyńskiej, uczestniczyła młodzież ze szkół gminy Pelplin.

     O godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbyła się Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Bezpośrednio po Mszy Św. w sali kominkowej odbyła się Akademia przygotowana przez uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

djembed

 

W Niedzielę Palmową o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej odbył się koncert pasyjny pt. „Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu” z udziałem Jerzego Zelnika oraz Baltic Neopolis Ensamble. Dopełnienie koncertu pasyjnego stanowiła prezentacja multimedialna oparta na filmie „Pasja” Mela Gibsona.

     Wieczorny koncert zamykał pelplińskie obchody Niedzieli Palmowej. Z rana odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. bp dr hab. Wiesława Śmigla. Następnie rozpoczął się kiermasz wielkanocny w katedralnych krużgankach oraz warsztaty w salach Collegium Marianum, a przed Mszą Św. o godzinie 12.00 przygotowano inscenizację uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

djembed