W Pelplinie na Pomorzu ruszył pilotażowy inteligentny system parkowania. Ułatwia on kierowcom znalezienie wolnego miejsca parkingowego, redukuje  zbędny ruch pojazdów i  powstawanie korków. Tę nową, pilotażową  usługę spółka Energa Oświetlenie adresuje do gmin, które chcą się uporać z problemem coraz bardziej zatłoczonych centrów miast.

     W skład platformy Inteligentny Parking wchodzi: zespół kamer zamontowanych na słupach oświetleniowych i podłączonych do sieci internetowej, inteligentna analityka obrazu (Algorytm IVA), aplikacja na telefon komórkowy typu smartfon.

     Zadaniem kamer, które są „oczami” całego systemu, jest całodobowe dostarczanie niezakłóconego obrazu znajdującego się w  ich polu widzenia. Od liczby kamer oraz zakresu, który one obejmują, zależy niezawodność oraz precyzja całego systemu. Informacja video dostarczana przez kamery jest analizowana przez program komputerowy  posiadający cechy sztucznej inteligencji. Algorytm IVA (Intelligence Video Analytics) jest   „mózgiem” platformy.

djembed


     Platforma pozwoli w przyszłości wprowadzić nowe funkcję, które będą wykorzystywane przez służby miejskie. Zostaną one zaalarmowane w przypadku, kiedy system zidentyfikuje pozostawiony bez opieki przedmiot (próba zamachu terrorystycznego) czy rozpozna  zagrożenia życia lub zdrowia człowieka (leżący bez ruchu człowiek na drodze). Służby miejskie otrzymają również informacje o pozostawieniu pojazdów w miejscach niedozwolonych, zastawieniu wjazdów czy blokowaniu ścieżek rowerowych.

tekst pelplin.pl

comments