22 czerwca 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin gościł w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorza Stachowiaka oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S. A. w Starogardzie Gdańskim Grzegorza Rozmusa. Nie była to wizyta czysto kurtuazyjna, bowiem w obecności mediów doszło do podpisania kolejnej niezwykle istotnej dla Gminy Pelplin umowy. Dotyczy ona jakże ważnej dla nas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 230 (ul. Mickiewicza w Pelplinie) na odcinku o łącznej długości ok. 750 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.

     Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Pelplin wynoszącym 1.150.000 zł, co stanowi 50% zadania.

djembed

comments