11 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rajkowy i Ornasowo.

     Podczas spotkania podpisano także Umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla kontraktów objętych projektem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”.

djembed

 

comments