2 października 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się seminarium pn. „Planowanie przestrzenne w JST, Prawo budowlane (kodeks urbanistyczno – budowlany)”, z udziałem wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego.

djembed


     W programie seminarium poruszono następujące tematy:
1. Rola planu miejscowego w planowaniu rozwoju gminy
2. Prawo budowlane
3. Rola i zadania nadzoru budowlanego
4. Rządowy Program Mieszkanie plus

tekst: www.pelplin.pl

comments