19 października 2017 r. w Bibliotece Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie wręczono nagrody i stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Tegorocznej Gali Edukacyjnej podniosły charakter nadał również koncert Chóru Cantores Minores z Gniewu pod kierownictwem dyrygentki Izabeli Chyła. Na rok szkolny 2017/2018 powołane komisje opiniujące wnioski dotyczące stypendiów naukowych oraz artystycznych przyznały łącznie 24 stypendia.

     Podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej na scenie Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie wręczone zostały awanse zawodowe 6 nauczycielom, zaś 14 nauczycieli otrzymało nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

     Uroczystość ta stała się także okazją do oficjalnego wręczenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pelplinie Pani Adeli Rulińskiej.

djembed

Stypendium naukowe otrzymali:
Jakub Mieliński ZKiW nr 1 w Pelplinie
Aleksandra Jaśniewska ZSE w Tczewie
Anna German Uniwersytet Gdański
Jan Koziolek Collegium Marianum LO w Pelplinie
Faustyna Klin SP nr 2 w Pelplinie
Mikołaj Jędrzejczyk Collegium Marianum LO w Pelplinie
Dorota Podjacka Uniwersytet Gdański
Paweł Zagórski Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
Marek Grochocki Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
Paweł Mosiński Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

Stypendium artystyczne otrzymali:
Natalia Hasa SP nr 2 w Pelplinie
Agata Żebrowska SP nr 2 w Pelplinie
Zofia Żebrowska SP nr 2 w Pelplinie
Paweł Glock SP nr 2 w Pelplinie
Weronika Huebner SP nr 2 w Pelplinie
Weronika Sak SP nr 2 w Pelplinie
Kinga Kolator ZKiW w Kulicach
Julia Kuczkowska SP nr 2 w Pelplinie
Nikola Freda Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Gdańsku
Natalia Wensierska Akademia Muzyczna w Poznaniu
Nadia Trochowska SP nr 2 w Pelplinie
Laura Piechowska SP nr 2 w Pelplinie
Mateusz Marchlewski Collegium Marianum LO w Pelplinie
Agata Mrozińska SP nr 2 w Pelplinie

comments