15 listopada 2017 r. do Pelplina przybyli uczestnicy VI Edycji Kongresu Smart Metropolia w ramach wizyty studyjnej. Goście mieli okazję zobaczyć pelplińskie zabytki oraz poznać nowinki technologiczne, które zostały wprowadzone na terenie miasta, m.in. smart parking i monitoring miejski.

djembed

comments