14 grudnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe samorządu pelplińskiego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W wydarzeniu wzięli udział m.in. biskup Ryszard Kasyna, biskup senior Piotr Krupa oraz władze Miasta i Gminy Pelplin.

djembed

14 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Rudno”.

     Jest to kolejny kontrakt  w ramach realizowanej przez Pelkom inwestycji pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”, dofinansowanej z funduszy unijnych w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, priorytetu II – Gospodarska ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014 -2020.

djembed

Serdecznie zapraszamy do udziału w halowym turnieju piłki nożnej Wierzyca CUP 2018 dla rocznika 2007/2008 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Turniej odbędzie się 13 stycznia 2018 r. (sobota) w godz. 8:30-15:00. Wydarzenie odbędzie się na hali widowiskowo-sportowej w Gniewie (ul. Kusocińskiego 10). Informacje kontaktowe pod numerem 601 764 409.

12 grudnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin mieli możliwość zapoznania się z budżetem Gminy Pelplin na 2018 rok. Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono wszystkie najważniejsze założenia budżetu na 2018 rok.

djembed

Były dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, Bogdan Wiśniewski, poinformował dzisiaj o śmierci wieloletniej nauczycielki prof. Anieli Stoppel.

     "W późnych godzinach popłudniowych (12 grudnia 2017 r.) zmarła, przeżywszy 95 lat, prof. Aniela Stoppel. Legenda pelplińskiego ogólniaka, w którym przepracowała 54 lata (1953-2007)" - poinformował Bogdan Wiśniewski. "Jesteście moją rodziną" - mawiała o nauczycielach i uczniach LO w Pelplinie. Wychowała kilka pokoleń. Nigdy nie założyła rodziny, młodzieży poświęciła się bez reszty. Pogrzeb odbędzie się w Gniewie.

     Prezentujemy treść wywiadu z prof. Anielą Stoppel, który opublikowany został w książce Bogdana Wiśniewskiego "Czas zapisany w pamięci 1951-2001".