W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w II Pelplińskiej Debacie Oksfordzkiej, która odbędzie się 18 października 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie o godz. 12:00. Wstęp wolny!

Miejski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Diecezjalne w Pelplinie zapraszają na liczne wydarzenia kulturalne, które odbędą się tej jesieni. Większość wydarzeń odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz do czynnego udziału - niemalże wszędzie wstęp jest wolny od opłat!

Promocja książki „Taniec z motylami”
Wydawnictwo Psychoskok wraz z autorką Anną Wysocką-Kalkowską zapraszają na promocję książki „Taniec z motylami’. Wieczór autorski odbędzie się 12 października 2017, godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Spotkanie ma charakter otwarty. Wstęp wolny.

Koncert disco-polo
20 października 2017, godz. 19.00, zapraszamy do Ośrodka Kultury na koncert zespołu Dwa plus Dwa w ramach imprezy pod nazwą „Disco Zjawisko”. Zespół, finalista programu Disco Star 2017, Polo TV, rusza na pierwszą w Polsce trasę. Jak zapewniają muzycy, koncert ich zespołu to niezapomniane wrażenia muzyczne, największe hity muzyki disco. Bilety 25 zł/os.

Jubileuszowy koncert Pelplińskiej Orkiestry Dętej
Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy koncert, który odbędzie się w Ośrodku Kultury w Pelplinie 25 października 2017, godz. 19:00. Wstęp wolny! W tym roku Pelplińska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza Negowskiego obchodzi 10.lecie działalności.

Pokaz mody
27 października 2017, godz. 18:00 zapraszamy do Ośrodka Kultury w Pelplinie na niecodzienny pokaz mody. Zaprezentowane zostaną autorskie kreacje, zaprojektowane i uszyte przez panią Renatę Laniecką, mieszkankę Morzeszczyna. W roli modelek wystąpią panie, mieszkanki gminy Morzeszczyn, na co dzień działające m.in. w lokalnym Kole Gospodyń Wiejskich oraz w zespole folklorystycznym Psiotrowe Dziewuchy. Premierowy pokaz odbył się w dworku w Lipiej Górze w czerwcu tego roku. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zaduszki muzyczne z Okudżawą
3 listopada 2017, godz. 19:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się koncert „Najpiękniejszych pieśni i ballad Bułata Okudżawy” w wykonaniu Tomasza Imienowskiego z zespołem. Bilety w cenie 10 zł/os. do nabycia w Ośrodku Kultury w Pelplinie, przez Internet lub bezpośrednio przed koncertem.
 
Wyjazd do Bydgoszczy na operę „Halka”
Zapraszamy na wspólny wyjazd do Opery NOVA w Bydgoszczy na operę HALKA z muzyką Stanisława Moniuszki. Wyjazd w sobotę 4 listopada 2017, godz. 16:00. Koszt: 95 zł (bilet + dojazd). Zapisy w biurze MOK.

Koncert Patriotyczny
9 listopada, godz. 19.30, w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odbędzie się kolejny z cyklu „Koncertów czwartkowych”. W koncercie Patriotycznym na fortepianie zagra Paweł Gański. Wstęp wolny.

Koncert pamięci Jonasza Kofty
17 listopada 2017 r. (piątek) godz. 18:30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się Koncert Pamięci poświęcony twórczości Jonasza Kofty- polskiego poety, dramaturga, satyryka, piosenkarza i malarza. Podczas koncertu wystąpią uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie. Opiekunem artystycznym i pomysłodawcą cyklu Koncertów Pamięci jest pani Katarzyna Bembenek. W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny.

Szlagier festiwal
19 listopada 2017, godz. 18:00 w Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się "Szlagier Festiwal".  Szlagierfestiwal.pl to propozycja koncertowa dla zwolenników muzyki szlagierowej stworzona w oparciu o topowe zespoły tego gatunku. Wystąpią: Bałkan Express, Paweł Siluk, Brygida i Robert Łukowscy, Adi. Bilety 45 zł/ os. Do nabycia w Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A, przez portal KupBilecik oraz bezpośrednio przed koncertem.

Zajęcia edukacji kulturalnej w gminie Pelplin
Od września 2017 roku prowadzone są cykliczne zajęcia edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W Ośrodku Kultury w Pelplinie są to zajęcia – taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, wokalne, nauki gry na gitarze nauka języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w wioskach gminnych: Rajkowy, Międzyłęż, Kulice, Lignowy, Nowy Dwór, Gręblin (wkrótce także w innych miejscowościach). Zajęcia w wioskach dla dzieci i młodzieży są nieodpłatne. Szczegółowe informacje w biurze MOK, u sołtysów oraz na naszej stronie www.mok.pelplin.pl

treść: mok.pelplin.pl

3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin doszło do podpisania umowy realizowanej w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin”. Ponadto inwestycja dotycząca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pelplinie, jest największym pod względem finansowym jednorazowym przedsięwzięciem realizowanym przez samorząd pelpliński.

djembed


     Uroczystego podpisania umowy dokonali Prezes Zarządu „Pelkom” Sp. z o. o. Mirosława Okupska oraz Prezes Zarządu firmy Zakład Remontowo – Budowlany „DANBUD” z Kleczewa – Tadeusz Bąkowski, wszystko odbyło się w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, bowiem należy przypomnieć, że opiewający na kwotę niespełna 20 mln projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin oraz spółki „Pelkom”. Jest ono współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9,4 mln zł.

     Zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisaną umową, kosztować będzie 12.250.000 zł i wykonane zostanie do końca września 2020 r. Zakres inwestycji jest ogromny, obejmuje aż 27 zadań, które dopiero kompleksowo stanowić będą jeden produkt mający bezsprzecznie pozytywny wpływ na jakość środowiska naturalnego w naszej gminie.

tekst: www.pelplin.pl

2 października 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się seminarium pn. „Planowanie przestrzenne w JST, Prawo budowlane (kodeks urbanistyczno – budowlany)”, z udziałem wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego.

djembed


     W programie seminarium poruszono następujące tematy:
1. Rola planu miejscowego w planowaniu rozwoju gminy
2. Prawo budowlane
3. Rola i zadania nadzoru budowlanego
4. Rządowy Program Mieszkanie plus

tekst: www.pelplin.pl

30 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. B. Sychty w Pelplinie odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pelplinie.

djembed

Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) Otwarcie sesji,
b) Zatwierdzenie porządku obrad sesji,
c) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac między sesjami.
3. Informacja dotycząca realizacji programów rozwojowych wynikających z uchwały w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pelplin” (druk nr 390)  
4. Informacja o realizacji zadań Gminy w zakresie oświaty w roku szkolnym 2016/2017 (druk nr 391)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Pelplin (druk nr 392)  
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 393)  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych (druk nr 394)  
8. Informacja w sprawie ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok (druk nr 395)  
9. Informacja w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego na 2018 rok (druk nr 396)
10. Informacja – opłata od posiadania psa (druk nr 397)  
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 (druk nr 398)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (druk nr 399)  
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 400)  
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek Heniek w Rudnie (druk nr 403)
15. Interpelacje i zapytania
16. Zakończenie obrad