Fundacja Teneo zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach cyklu warsztatów „Akademia Seniora Teneo”, które odbędzie się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. Temat spotkania: „Senior pokrzywdzony przestępstwem”. Spotkanie poprowadzą mec. Jakub Puszkarski oraz Konrad Mania.

 

Wielcy ludzie małego Pelplina - Sługa Boży Bp Konstantyn Dominik, filozof ks. Franciszek Sawicki, autor słownika kaszubskiego i słownika kociewskiego ks Bernard Sychta, drukarz i księgarz, działacz niepodległościowy i społeczny Walenty Stefański i muzykolog Oskar Hermańczyk - to ich życiu (często niezwykłemu), twórczości i działalności poświęcona była konferencja w Pelplinie, która odbyła się 25 listopada 2017 r. Dzień rozpoczęto od wspomnienia zmarłych na pelplińskim cmentarzu oraz od mszy Św. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Biblioteki Diecezjalnej im. bpa Jana Bernarda Szlagi.

djembed

22 listopada 2017 r., o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Po raz ósmy zostaną przyznano nagrody, które są formą podziękowania za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji, instytucji i firm angażujących się w działalność społeczną realizowaną na terenie Miasta i Gminy Pelplin oraz motywacją do dalszej pracy.

     Celem Plebiscytu jest propagowanie idei wolontariatu, zachęcenie ludzi do aktywności, prezentowania dobrych praktyk oraz współpracy z organizacjami i instytucjami. Podczas spotkania przygrywała Pelplińska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza Negowskiego a zwieńczeniem Gali był recital Katarzyny Żak.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach:
1. Wolontariusz roku - Radosław Sarnowski
2. Organizacja przyjazna wolontariuszom - Świetlica Parafialna w Pelplinie.
3. Firma przyjazna społeczności lokalnej - Salon Optyczny Tomasz Tymiński
4. Inicjatywa społeczna roku - projekt "Pogromcy pyłów"

djembed

15 listopada 2017 r. do Pelplina przybyli uczestnicy VI Edycji Kongresu Smart Metropolia w ramach wizyty studyjnej. Goście mieli okazję zobaczyć pelplińskie zabytki oraz poznać nowinki technologiczne, które zostały wprowadzone na terenie miasta, m.in. smart parking i monitoring miejski.

djembed

14 listopada 2017 r. podpisana została kolejna umowa w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Pelplin”. To już czwarta inwestycja realizowana w ramach tego projektu, wcześniej podpisano umowy na takie inwestycje jak: budowa wodociągu Rajkowy – Ornasowo, budowa wodociągu Gręblin – Wielki Garc oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie.

     Parafowana dziś umowa, którą podpisali Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska oraz Wiceprezes Zarządu spółki „Metrolog” z Czarnkowa Jacek Wojcieszyński w obecności Burmistrza Pelplina Patryka Demskiego, dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Pelplinie. Wartość zadania wynosi 1.224.403,50 zł, natomiast inwestycja ma zostać ukończona w terminie do 30 września 2020 r.

djembed


     Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Pelplin” jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Pelplin i spółki „Pelkom”, którego wartość wynosi niespełna 20 mln zł, a dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9,4 mln zł.

tekst www.pelplin.pl