W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie sygn. akt III SA/Gd 950/16 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, że będzie można ubiegać się o zwrot nienależnie pobranych opłat za parkowanie samochodu w sobotę.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały nr XIX/148/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat w tej strefie w części dotyczącej obowiązku opłaty za parkowanie w soboty. Rada Miejska w Pelplinie już wcześniej, bo po złożeniu skargi przez Prokuratora Rejonowego w Tczewie uznała zasadność skargi podejmując uchwałę nr XXVII/189/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek w tej strefie, która zmieniła brzmienie w ten sposób, że uzyskał on brzmienie zgodne z żądaniem Prokuratora tj. cyt.: „Strefa parkowania funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 18:00”. Od wydanego wyroku Gmina Pelplin nie zamierza wnosić skargi kasacyjnej.

     Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin w swoim komunikacie dodaje, że taka sytuacja nie dotyczy tylko gminy Pelplin, lecz wielu innych gmin w Polsce, które w uchwałach miały zapis o poborze opłat za parkowanie, także w soboty (problem wziął się z różnej interpretacji definicji dnia wolnego w ustawie o drogach).

     Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Administracyjnego Burmistrz MiG Pelplin wyda właściwe zarządzenie, które określi tryb zwrotu nienależnie pobranych kwot za parkowanie w soboty. Zarządzenie określi m.in. wzór wniosku o zwrot, wymagane dowody potwierdzające wpłatę, które należy dołączyć do wniosku o zwrot, termin zwrotu i wysokość odsetek.

     Informacja w tej sprawie będzie umieszczona w BIP Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz na stronie internetowej Gminy Pelplin www.pelplin.pl

10 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Kociewia. Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie, gminne placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Kultury, przygotowały z tej okazji specjalny program. Zrealizowano warsztaty artystyczne, pokazy, występy zespołów folklorystycznych.

djembed


     Mieszkańcy Gminy Pelplin w niezwykły sposób świętowali oraz podkreślali przynależność do swojej małej ojczyzny, jaką jest Kociewie. Do południa ponad 300 osób (uczniowie szkół gminnych, przedszkolaki oraz wychowankowie placówek terapeutycznych) wzięło udział w warsztatach kociewskich. Natomiast w dawnym budynku Pielgrzyma przy ul. Mickiewicza, regionalistka pani Maria Szchultz czytała dzieciom przedszkolnym bajki kociewskie. O godz. 16:00 odbyła się Gala Kociewska, podczas której wystąpiły zespoły folklorystyczne działające na terenie gminy Pelplin. Podczas Gali nagrodzono również laureatów konkursu plastycznego "Kociewska pocztówka", który został ogłoszony w zwązku z obchodami Dnia Kociewia (wyniki konkursu >> tutaj <<). 10 lutego było barwnie, radośnie, śpiewająco, po prostu kociewsko. Dziękujemy wszystkim za stworzenie niezwykłej atmosfery.

tekst: www.mok.pelplin.pl

 

Karolina Pastwa z Tczewa potrzebuje pomocy. Szczegóły na plakacie. Pieniądze można wpłacać na konto: 29 1140 2004 0000 3002 7657 5165 - leczenie Karoliny Pastwa.

Ponownie wzrasta fala ataków fałszywych telemarketerów i firm internetowych! Tradycyjnie na ataki najbardziej narażone są osoby w podeszłym wieku!

     Przed rokiem ostrzegaliśmy o kosztownych połączeniach telefonicznych z Tanzanii i Kongo (więcej >> tutaj <<).

     Obecnie oszuści podszywają się pod firmę kurierską (najczęściej DPD lub UPS) - na naszą pocztę elektroniczną wysyłają wiadomość w sprawie niedoręczenia przesyłki. Niemal identyczna szata graficzna, do złudzenia przypominająca prawdziwą firmę kurierską, może uśpić naszą czujność. Wiadomość o niedostarczonej przesyłce lub nieopłaconej fakturze jednoznacznie zachęca do kliknięcia linku w celu wygenerowania listu przewozowego/dokonania płatności. W razie kliknięcia w link wirus przejmie kontrolę nad komputerem szyfrując jego zawartość i żądając okupu.Jeśli nic nie zamawialiśmy - nie klikajmy w żadne linki, a wiadomość zignorujmy. Natomiast jeśli zamawialiśmy towar - dokładnie sprawdzajmy adres z którego wysłano e-mail, upewnijmy się że informacja o nieodebraniu przesyłki jest zasadna (tzn. sprawdźmy czy faktycznie mogło dojść do sytuacji nie odebrania przez nas paczki), zwróćmy uwagę czy podawaliśmy firmie kurierskiej nasz adres e-mail itd.

     Kolejną powszechnie stosowaną ostatnio metodą oszustów jest rozmowa telefoniczna podczas której oczekują od nas abyśmy powiedzieli kluczowe dla nich słowo "tak". Najprostszym na to sposobem jest zadanie przez oszusta pytania "Czy dobrze mnie słychać?". Odpowiadając "tak" można narazić się na spore opłaty (bezpieczniej odpowiedzieć "Dobrze pana/panią słychać."). W żadnym wypadku nie należy rozpoczynać rozmowy od "tak"! Pospolite "halo" lub "dzień dobry" zapewni nam bezpieczeństwo. Oszuści podając się za telemarketerów, nagrywają nasze rozmowy, a następnie sprytnie je montują. Po obróbce nagranego materiału okazuje się, że... wyraziliśmy zgodę na zakup kosztownego towaru, że nie będziemy korzystali z prawa do jego zwrotu itd. Proceder taki jest całkowicie nielegalny i generalnie łatwy do obalenia na drodze sądowej. Jednak kłopoty i zmarnowany czas - zupełnie bezsensownie. 

6 lutego 2017 r. podczas XXXIII sesji RM w Pelplinie debatowano nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017 – 2022” - jak się okazało był to punkt sporny między Burmistrzem Patrykiem Demskim, a częścią radnych.

     Debata rozpoczęła się od propozycji Burmistrza Pelplina dotyczącej zniesienia tego punktu z obrad sesji. Patryk Demski argumentował, że podczas obrad komisji zbyt pochopnie podjęto decyzje dotyczące przerzucenia pieniędzy na drogi między sołectwami. Spotkamy się na nadzwyczajnej sesji za tydzień (w sprawie programu budowy dróg - przyp red.). Nie umiem obiektywnie powiedzieć czy wszystkie wprowadzone zmiany służą wykonaniu tego programu. Na nowo trzeba będzie go przeanalizować. W dwóch przypadkach realizacje na pewno będą zagrożone - powiedział Patryk Demski.

djembed


     Wniosek Burmistrza został przegłosowany - nie znalazł jednak uznania wśród radnych (za propozycją było 6 radnych, przeciw 9). Przewodniczący rady miejskiej Mirosław Chyła zwrócił uwagę, że wypracowany program rada w każdej chwili będzie można modyfikować.

     Zdaniem Burmistrza kolejność dróg podlegających modernizacjom powinna następować w określonym porządku (po 1. drogi na które pozyskano współfinansowanie, po 2. drogi na których remont zawarto porozumienia z innymi samorządami lub przedsiębiorcami, po 3. ilość osób zamieszkałych przy drodze, po 4. drogi stanowią element dwuwymiarowy np. są lub będą objazdami).

     W wyniku przesunięć zmniejszono ilość środków przeznaczonych w projekcie uchwały na ulice Bukową w Rajkowach (uchwalono kwotę 30 tys. zł) i Topolową w Rajkowach (uchwalono 150 tys. zł), a remont ulicy Kalinowej w Rajkowach przesunięto na drogę w Lignowach Szlacheckich. Burmistrz zwrócił uwagę, że zaplanowane środki na remont ulicy Świerkowej w Pelplinie, mogą okazać się nie wystarczające. Wobec zaistniałych zmian mam wątpliwości czy inwestycje te uda się zrealizować - dodał Patryk Demski.

     Przedstawienie projektu uchwalonej uchwały od 12 minuty 02 sekundy, głosowanie od 15 minuty 53 sekundy (9 głosów za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących).