Obecnie coraz częściej stosuje się rozwiązanie klasyfikacji uczniów do grup lekcyjnych na podstawie ich zdolności oraz preferencji intelektualnych. Takie działanie prowadzi do wykształcenia się systemu klas o jednolitym poziomie zaawansowania intelektualnego uczniów. Czy jest to dobre rozwiązanie?

     W trosce o rozwój edukacji oraz świadomości obywatelskiej młodzieży Gminy Pelplin, promocji kultury słowa, sztuki wypowiedzi oraz umiejętności oratorskich młodego pokolenia dnia 21 marca 2017 o godzinie 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbędzie się konkurs Pelplińska Debata Oksfordzka, której uczestnikami będą uczniowie pelplińskich szkół gimnazjalnych.

     Mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu w charakterze publiczności, która w formie głosowania zadecyduje o wyniku debaty.

tekst Konrad Mania

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to polskie święto państwowe poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

     Data 1 marca nie jest przypadkowa, bowiem tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

     Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną  i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę. Powojenna konspiracja niepodległościowa była, aż do powstania Solidarności, najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

djembed

 tekst www.pelplin.pl

25 kwietnia 2017 r. przypada piąta rocznica śmierci pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

     Bp Jan Bernard Szlaga kierował diecezją pelplińską w latach 1992-2012. Zmarł w 72. roku życia, 49. kapłaństwa i 24. biskupstwa. Hasłem jego biskupiej posługi były słowa „Parare vias Domini” („Przygotować drogi Panu”). Bp Szlaga urodził się 24 maja 1940 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1963 r.; pracował jako wikariusz w Łęgu i Jabłonowie Pomorskim. W 1968 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych.

     W latach 1972-73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Trzy lata później habilitował się na wydziale Teologicznym KUL, po czym w 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Był prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

     W 1988 r. został podniesiony do godności biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego, a 19 marca 1992 r. został mianowany biskupem diecezji chełmińskiej, która 25 marca 1992 r. zmieniła nazwę na pelplińską. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie miał miejsce 24 maja 1992 r.

djembed

18 kwietnia 2017 r. w pelplińskim Ogrodzie Biskupim odbyła się konferencja prasowa dotycząca  realizacji projektu „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”.

     W konferencji udział wzięli m.in.: ks. bp dr Ryszard Kasyna, ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, Burmistrz Pelplina Patryk Demski, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Celem projektu jest udostępnienie diecezjalnego parku odwiedzającym go mieszkańcom, ale i turystom, co obecnie jest dość mocno ograniczone. Łączny koszt zmian wyniesie 20 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę 17 mln 433 tys. 745 zł. 

djembed

14 kwietnia 2017 r., w Wielki Piątek, odbyła się Droga Krzyżowa na Górze Jana Pawła II w Pelplinie. Nabożeństwo prowadził biskup pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna.

djembed