11 stycznia 2018 r. miał miejsce uroczysty odbiór dwóch wodociągów gminnych: sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Rajkowy i Ornasowo oraz sieci wodociągowej łączącej istniejącą gminną sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Gręblin i Wielki Garc na terenie Gminy Pelplin. Uroczystego rozwiązania wstęgi dokonali: Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska, przedstawiciel firmy „Gladpol” w Tczewa Karolina Ulik (wykonawca zadania) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

     W ramach pierwszego zadania wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,05 km, zaś w ramach drugiego wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,6 km oraz przełączono do nowej sieci 8 posesji. Jako uzbrojenie przewodu wodociągowego wykonano 11 hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm oraz zasuwy odcinające i przedziałowe.

     Inwestorem zadania była firma „Pelkom” sp. z o.o., natomiast sieć stanowi własność Gminy Pelplin. Budowa miała na celu uporządkowanie istniejącej sieci wodociągowej, dostosowanie sieci do warunków p. poż. oraz poprawę jakości obsługi dostaw wody do odbiorców.

     Ponadto dzisiaj dostarczona została do siedziby spółki „Pelkom” nowoczesna koparko – ładowarka stanowiąca kolejny element zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Sprzęt  służyć będzie przewożeniu osadu wytwarzanego w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

tekst www.pelplin.pl

comments