13 stycznia 2018 r. w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym odbyło się uroczyste podpisanie projektu dotyczącego utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury (KCK). Biskup pelpliński Ryszard Kasyna wraz z wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Sellinem parafowali dokumenty, na podstawie których rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie dawnego opactwa cysterskiego.

     Radości z utworzenia KCK nie kryje Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski, który z ramienia Gminy także zaangażowany jest w realizację projektu. Wyremontowane zostaną 3 budynki, które obejmą nowe funkcje: Dom Sióstr, dawna Biblioteka Diecezjalna i Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Wszystkie wystawy i działania, będą realizowane według wymogów nowoczesnego podania i przekazu informacji. - zaznaczył Burmistrz Patryk Demski.

comments