26 stycznia 2018 r. otwarto pierwszy żłobek w Gminie Pelplin, który zlokalizowany został na terenie wiejskim (poza żłobkiem w Rudnie, funkcjonują już dwa żłobki w Pelplinie). Żłobek "Heniek" będzie funkcjonować w Rudnie (budynek po dawnej przychodni).

     Akt przecięcia wstęgi dokonali m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski. W żłobku będzie miejsce dla dwudziestu dzieci.

 

 

comments