22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie oraz w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach z okazji Światowego Dnia Wody Prezes Spółki Mirosława Okupska wraz z Burmistrzem Patrykiem Demskim dokonali uroczystego przekazania poidełek by zachęcić młodzież do bezpośredniego korzystania z wody pitnej, takie urządzenia zostaną zainstalowane w każdej ze szkół na terenie Miasta i Gminy Pelplin.       

     W ramach dni otwartych odwiedzili także Stację Uzdatniania Wody w Pelplinie chcąc zachęcić również Państwa do skorzystania z tej możliwości zapoznania się z procesem wytwarzania wody z której na co dzień korzystamy odkręcając Nasze krany. Zachęcamy do odwiedzin do godziny 18.00.

tekst www.pelplin.pl

comments