11 kwietnia 2018 r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej dotyczącej generalnej przebudowy 3 dróg gminnych. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski, Skarbnik Gminy Pelplin Justyna Lewandowska, Wice Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S. A. ze Starogardu Gdańskiego Kamil Rozmus oraz przedstawiciele Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Projekt generalnej przebudowy dróg opiewa na 5,2 mln zł, z czego 2.770.000 zł pochodzi z dofinansowania rządowego Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury – edycja 2018. Projekt Gminy Pelplin jest trzecim pod względem wielkości dotacji projektem w województwie pomorskim. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej wraz z chodnikami o łącznej długości 818 m oraz następujących branż: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przełożenie fragmentu sieci gazowej. Zadanie zostanie wykonane w całości w bieżącym roku.

Ze względu na szeroki zakres prac, niebawem odcinkowo zamykane będą powyższe ulice.

tekst www.pelplin.pl

comments