28 grudnia 2018 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich uroczyście otwarto Klubu Senior+. To już kolejna placówka w Gminie Pelplin, utworzona dzięki dofinansowaniu z Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Przypominamy, iż na terenie gminy funkcjonują już dwa Dzienne Domy Senior+, po jednym w Pelplinie oraz w Kulicach, a także Klub Senior+ w miejscowości Rajkowy.


     Zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” zrealizowane zostało w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakres prac budowlanych objął przebudowę pomieszczeń świetlicy z wyodrębnieniem sali dziennego pobytu, sali rehabilitacyjnej, kuchni, WC oraz kącika szatniowego, remont dachu w obrębie prowadzonych prac, wykonanie instalacji centralnego ogrzewana oraz przebudowę instalacji elektrycznej. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia zostały umeblowane i wyposażone w potrzebny sprzęt. Obiekt przystosowano dla grupy docelowej seniorów w ilości 20 osób.

     Na zadanie wydatkowano 182.780 zł, z czego dotacja wyniosła 144.384 zł (co stanowi 79% wartości inwestycji). Wykonawcę robót wyodrębniono w drodze przetargu – firma „Natan” Bartłomiej Januszkiewicz z Tczewa, natomiast zakupy i nadzór wykonany został w ramach pracy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

tekst www.pelplin.pl

28 grudnia 2018 odbyło się uroczyste otwarcie nowych i zmodernizowanych dróg na terenie Pelplina. W uroczystości wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Wiceprezes Grupy Lotos Patryk Demski, Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, przedstawiciele wykonawcy robót, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz szkół, pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz media.


     Wydarzenie uświetniło uroczyste nadanie jednej z nowo powstałych dróg nazwy Franciszka Ornassa – wybitnego mieszkańca naszej gminy, pedagoga, żołnierza, patriotę, pośmiertnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy dokonała Pani Teresa Thiel-Ornass wraz z rodziną, którzy wzięli udział w uroczystości.

tekst www.pelplin.pl

Życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin składa Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Zieliński.

Życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin składa Burmistrz Mirosław Chyła.

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbyła się 21 grudnia 2018 r. pelplińscy radni uchwalili jednogłośnie budżet na 2019 r. Wydatki zostały zrównoważone z dochodami, a co więcej wygospodarowana została nadwyżka w kwocie ponad 2 mln zł.