Podczas III sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, która odbyła się 21 grudnia 2018 r. pelplińscy radni uchwalili jednogłośnie budżet na 2019 r. Wydatki zostały zrównoważone z dochodami, a co więcej wygospodarowana została nadwyżka w kwocie ponad 2 mln zł.

comments