28 grudnia 2018 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich uroczyście otwarto Klubu Senior+. To już kolejna placówka w Gminie Pelplin, utworzona dzięki dofinansowaniu z Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Przypominamy, iż na terenie gminy funkcjonują już dwa Dzienne Domy Senior+, po jednym w Pelplinie oraz w Kulicach, a także Klub Senior+ w miejscowości Rajkowy.


     Zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” zrealizowane zostało w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakres prac budowlanych objął przebudowę pomieszczeń świetlicy z wyodrębnieniem sali dziennego pobytu, sali rehabilitacyjnej, kuchni, WC oraz kącika szatniowego, remont dachu w obrębie prowadzonych prac, wykonanie instalacji centralnego ogrzewana oraz przebudowę instalacji elektrycznej. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia zostały umeblowane i wyposażone w potrzebny sprzęt. Obiekt przystosowano dla grupy docelowej seniorów w ilości 20 osób.

     Na zadanie wydatkowano 182.780 zł, z czego dotacja wyniosła 144.384 zł (co stanowi 79% wartości inwestycji). Wykonawcę robót wyodrębniono w drodze przetargu – firma „Natan” Bartłomiej Januszkiewicz z Tczewa, natomiast zakupy i nadzór wykonany został w ramach pracy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

tekst www.pelplin.pl

comments