14 stycznia 2018 roku odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pod hasłem „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Jak co roku na terenie gminy Pelplin odbyła się zbiórka do puszek. Datki łącznie zbierało 34 wolontariuszy.

     Od godziny 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyły się liczne licytacje i występy artystyczne (m.in. Zespół Kingston Kapitana oraz młodzi wokaliści z koła wokalnego MOK).

13 stycznia 2018 r. w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym odbyło się uroczyste podpisanie projektu dotyczącego utworzenia Kociewskiego Centrum Kultury (KCK). Biskup pelpliński Ryszard Kasyna wraz z wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Sellinem parafowali dokumenty, na podstawie których rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie dawnego opactwa cysterskiego.

     Radości z utworzenia KCK nie kryje Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski, który z ramienia Gminy także zaangażowany jest w realizację projektu. Wyremontowane zostaną 3 budynki, które obejmą nowe funkcje: Dom Sióstr, dawna Biblioteka Diecezjalna i Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Wszystkie wystawy i działania, będą realizowane według wymogów nowoczesnego podania i przekazu informacji. - zaznaczył Burmistrz Patryk Demski.

11 stycznia 2017 r. w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym odbył się kolejny Koncert Czwartkowy. Podczas Koncertu Kolęd przed zebraną publicznością wystąpił Kwartet smyczkowy – „Vesper Quartet” oraz Kwartet wokalny – „Amoroso”.

Kolejny koncert już 8 lutego 2018 r.

Podczas kolejnego koncertu karnawałowego wystąpią:
- Lucyna Białas (sopran),
- Wojciech Sokolnicki (tenor),
- Hanna Lizinkiewicz (fortepian).

Wstęp wolny.

12 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Bielecka odwiedzili w Rożentalu Panią Annę Olszewską, która dwa dni wcześniej ukończyła 105 lat.

11 stycznia 2018 r. miał miejsce uroczysty odbiór dwóch wodociągów gminnych: sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Rajkowy i Ornasowo oraz sieci wodociągowej łączącej istniejącą gminną sieć wodociągową, zlokalizowaną w miejscowości Gręblin i Wielki Garc na terenie Gminy Pelplin. Uroczystego rozwiązania wstęgi dokonali: Prezes Spółki „Pelkom” Mirosława Okupska, przedstawiciel firmy „Gladpol” w Tczewa Karolina Ulik (wykonawca zadania) oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

     W ramach pierwszego zadania wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,05 km, zaś w ramach drugiego wybudowano sieć PCV 110 o długości około 1,6 km oraz przełączono do nowej sieci 8 posesji. Jako uzbrojenie przewodu wodociągowego wykonano 11 hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy 80 mm oraz zasuwy odcinające i przedziałowe.

     Inwestorem zadania była firma „Pelkom” sp. z o.o., natomiast sieć stanowi własność Gminy Pelplin. Budowa miała na celu uporządkowanie istniejącej sieci wodociągowej, dostosowanie sieci do warunków p. poż. oraz poprawę jakości obsługi dostaw wody do odbiorców.

     Ponadto dzisiaj dostarczona została do siedziby spółki „Pelkom” nowoczesna koparko – ładowarka stanowiąca kolejny element zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Sprzęt  służyć będzie przewożeniu osadu wytwarzanego w trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

tekst www.pelplin.pl