Podczas II tury wyborów samorządowych mieszkańcy Gminy Pelplin zdecydowali, że przez najbliższe 5 lat Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin będzie Mirosław Chyła (dotychczasowy Przewodniczący Rady Miejskiej).

     Mirosław Chyła zwyciężył zdobywając 2843 głosy (62,40% poparcia), natomiast Tomasz Czerwiński uzyskał wynik na poziomie 1713 głosów (37,60% poparcia).

     Ponadto Kociewska Inicjatywa Samorządowa zdobyła większość mandatów w Radzie Miejskiej. Poniżej wyniki wyborów do Rady Miejskiej:

WATKOWSKI Grzegorz (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
CHYŁA Mirosław (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa) - odbędą się wybory uzupełniające
LIBISZEWSKI Kazimierz (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
ZIELIŃSKI Jakub (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
SOBIERALSKA Anna (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
CABAJ Wojciech (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
KRAJNIK Jan (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
KWIATKOWSKA Beata (KWW Kociewska Inicjatywa Samorządowa)
SKWERES Adriana (KWW Razem dla Gminy Pelplin)
JARCZEWSKA Kamila (KWW Razem dla Gminy Pelplin)
JASIŃSKA Marzena (KWW Razem dla Gminy Pelplin)
KAMIENIECKI Zdzisław (KWW Razem dla Gminy Pelplin)
LECZKOWSKI Konrad (KW Prawo i Sprawiedliwość)
KRYŁA Łukasz (KWW Świadomy Pelplin)
STEBA Dorota (KWW Sławomira Jasińskiego)

28 grudnia 2018 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich uroczyście otwarto Klubu Senior+. To już kolejna placówka w Gminie Pelplin, utworzona dzięki dofinansowaniu z Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Przypominamy, iż na terenie gminy funkcjonują już dwa Dzienne Domy Senior+, po jednym w Pelplinie oraz w Kulicach, a także Klub Senior+ w miejscowości Rajkowy.


     Zadanie inwestycyjne „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” zrealizowane zostało w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakres prac budowlanych objął przebudowę pomieszczeń świetlicy z wyodrębnieniem sali dziennego pobytu, sali rehabilitacyjnej, kuchni, WC oraz kącika szatniowego, remont dachu w obrębie prowadzonych prac, wykonanie instalacji centralnego ogrzewana oraz przebudowę instalacji elektrycznej. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia zostały umeblowane i wyposażone w potrzebny sprzęt. Obiekt przystosowano dla grupy docelowej seniorów w ilości 20 osób.

     Na zadanie wydatkowano 182.780 zł, z czego dotacja wyniosła 144.384 zł (co stanowi 79% wartości inwestycji). Wykonawcę robót wyodrębniono w drodze przetargu – firma „Natan” Bartłomiej Januszkiewicz z Tczewa, natomiast zakupy i nadzór wykonany został w ramach pracy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

tekst www.pelplin.pl

28 grudnia 2018 odbyło się uroczyste otwarcie nowych i zmodernizowanych dróg na terenie Pelplina. W uroczystości wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Wiceprezes Grupy Lotos Patryk Demski, Radni Rady Miejskiej w Pelplinie, przedstawiciele wykonawcy robót, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz szkół, pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz media.


     Wydarzenie uświetniło uroczyste nadanie jednej z nowo powstałych dróg nazwy Franciszka Ornassa – wybitnego mieszkańca naszej gminy, pedagoga, żołnierza, patriotę, pośmiertnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari. Odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy dokonała Pani Teresa Thiel-Ornass wraz z rodziną, którzy wzięli udział w uroczystości.

tekst www.pelplin.pl

Życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin składa Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Zieliński.

Życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom Miasta i Gminy Pelplin składa Burmistrz Mirosław Chyła.