Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła drogą konkursową wyłonił swojego zastępcę, którym w bieżącej kadencji będzie Pani Ewa Nowogrodzka pełniąca do tej pory funkcję Wójta Gminy Kwidzyn. Poniżej przedstawiam krótki opis sylwetki nowej Wice-burmistrz.

     Pani Ewa Nowogrodzka posiada blisko 30-letni staż pracy w strukturach samorządu terytorialnego. Przez okres ostatnich 3 kadencji sprawowała mandat Wójta Gminy Kwidzyn. Na stanowiskach kierowniczych pracuje od 18 lat.

     W swojej karierze zawodowej jednymi z jej największych osiągnięć było skuteczne przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla potrzeb budowy mostu przez rzekę Wisłę wraz z drogami dojazdowymi, pozyskanie około 18 milionów złotych na realizację wielu projektów infrastrukturalnych oraz projektów tzw. miękkich – społecznych, przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych i siedziby Urzędu Gminy Kwidzyn, doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wybudowanie około 7 km nowych ścieżek pieszo – rowerowych oraz zrealizowanie wiele projektów wodno–kanalizacyjnych, drogowych, oświetleniowych na terenie Gminy Kwidzyn.

     Pani Wice-burmistrz jest osobą ambitną, sumienną oraz całkowicie oddaną pracy na rzecz środowiska lokalnego, a jednocześnie bardzo ciepłą i rodzinną. W wolnym czasie jest aktywna sportowo, lubi dobrą muzykę oraz książkę. Jak sama mówi – wielką radość sprawia jej gotowanie dla całej rodziny.

comments